Ambulant jongerenwerk werkt preventief

De jongerenwerkers van Welzijnskwartier voeren regelmatig straatrondes uit in de gemeente Teylingen (Voorhout/Sassenheim/Warmond). Het doel van de straatrondes is het maken van contact met zowel individuele jongeren als groepen.

19-08-19De jongerenwerkers van Welzijnskwartier voeren regelmatig straatrondes uit in de gemeente Teylingen (Voorhout/Sassenheim/Warmond). Het doel van de straatrondes is het maken van contact met zowel individuele jongeren als groepen. Het Ambulant Jongerenwerk (AJW) zoekt jongeren op in hun eigen omgeving. Zo krijgt het AJW inzicht in wat de jongeren bezighoudt. Deze straatrondes worden meerdere keren per week gedaan.

Veel jongeren hangen rond op straat en brengen hier hun vrije tijd door. Soms hebben zij moeite met de afspraken die op straat gelden. Doordat jongeren niet altijd op de hoogte zijn van gedragsregels, wordt er bijvoorbeeld overlast veroorzaakt. Maar zij ervaren dat zelf niet altijd zo. Wij bieden inzicht door (eventueel op hun verzoek) informatie en advies te geven. We activeren jongeren zelf oplossingen te vinden voor hun eigen situatie. Hierbij is het belangrijk dat jongeren zelf de regie houden. Het AJW van Welzijnskwartier werkt preventief. We proberen te voorkomen dat jongeren (verder) in de problemen komen. Dit doen wij niet alleen; dit doen wij in samenwerking met diverse partners om een integrale aanpak te bewerkstelligen.

Heeft u vragen over het Ambulant Jongerenwerk? Dan kunt u contact opnemen met Niels Krijgsman via nielskrijgsman@welzijnskwartier.nl via 06-38072829