Watch the Budget een succes

Watch the Budget een succes

2-11-2018 Afgelopen week (22 tot 26 oktober) is de eerste editie van het project "Watch the Budget" van start gegaan in Landalpark Dunimar. Het project wat als doelstelling had jongeren bewust te maken hoe om te gaan met weinig geld, leverde verrassend filmmateriaal op.

Programma No Worries bekend

Programma No Worries bekend

12-07-2018 Check het programma van No Worries voor het seizoen 2018-2019.

Studio Ex Voto

Studio Ex Voto

12-07-2018 Sinds april is onze nieuwe studio operationeel en maken jongeren er gretig gebruik van om hun skills op het gebied van o.a. muziekproductie te verbeteren. In het komende jaar zullen we starten met workshops voor jongeren die geïnteresseerd zijn zelf eigen nummers te produceren. Daarnaast zal er ook de mogelijkheid komen om op het gebied van zang iets te ondernemen. Ben je geïnteresseerd om jouw skills te improven? Neem contact met ons op voor meer informatie door een mailtje te sturen naar johanbraaksma@welzijnskwartier.nl of bel: 0636184030.