Over Ex Voto / @Hok

De komende maanden zullen onze openingstijden nog aangepast worden. Momenteel is er 1 avond-inloop en dat vinden we uiteraard onvoldoende maar wegens omstandigheden lukt het even niet om meerdere avonden in te plannen. De opzet is dan ook om naast de donderdag, ook de vrijdagavond in te zetten voor jullie. En met jullie bedoelen we iedereen tussen de 14 en 18 jaar. Op de zaterdag zullen er zoals gebruikelijk regelmatig activiteiten ingepland zijn. Dan weer No Worries en of 18+ evenementen. Nieuw dit jaar is het "Frisfeest". Deze zal georganiseerd worden i.s.m. "Wij zijn Fris". De eerste staat gepland op zaterdag 30 november. Check de agenda! Voor de jonkies onder ons (10-14 jaar) zijn er op termijn op dinsdag en woensdagmiddag activiteiten en of workshops ingepland. Donderdagmiddag starten we al met onze tieneractiviteiten. Op de vrijdag is er ook nog een inloop voor 14 tot 18 jarigen. Houd onze site, facebook en instagram in de gaten voor aanpassingen programmering.

Openingstijden:

Jongerencentrum Ex Voto

Ex Voto is een plek waar jongeren vanaf de middelbare schoolleeftijd, in hun vrije tijd, kunnen chillen. Ex Voto is een dynamische plek, waar groepen jongeren de mogelijkheid wordt geboden lekker te chillen. Verder kunnen de groepen jongeren activiteiten opzetten voor, in eerste instantie, de eigen groep. Vandaar uit kunnen jongeren zich aanmelden als vrijwilliger (vanaf 14 jaar en ouder). Het jongerenwerk van Welzijnskwartier motiveert de jongeren om verantwoordelijkheden op te pakken en zich ook in te zetten voor andere groepen mensen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een disco-avond voor LVG-jeugd of mee te helpen bij een klassenfeest voor groepen 7 en 8. Wanneer jongeren lang genoeg bij Ex Voto blijven, kunnen ze doorstromen naar de 18+ commissie, die actief is binnen poppodium Ex Voto & Fascinus. Vanaf 16 jaar mag je meelopen binnen de 18+commissie.

Poppodium Ex Voto

Vrijwilligers van 16 jaar en ouder organiseren zelfstandig, incidenteel, dance-, thema -en bandavonden binnen poppodium Ex Voto. Binnen deze groep vrijwilligers zitten jongeren die veel kennis hebben van licht -en geluid en het organiseren van deze specifieke avonden. Ben je 16 jaar of ouder en wil je graag meer weten over wat Ex Voto zoal organiseert en wil je misschien een keer komen kijken? Neem dan contact op met jongerenwerker Johan Braaksma: johanbraaksma@welzijnskwartier.nl

Jongerencentrum Ex Voto maakt onderdeel uit van Multifunctioneel centrum @Hok. In @Hok bevinden zich naast Ex Voto, ook nog Cecilia, UGSV en Mugidantzan. Voor verhuur van de ruimte in @Hok zie verder op deze pagina.

Jongerenwerk Welzijnskwartier

Het jongerenwerk van Welzijnskwartier werkt vanuit de visie dat jongeren gestimuleerd worden deel te nemen aan de maatschappij. Verder richt het jongerenwerk zich op vroegsignalering en zal het middels voorlichtingen en trainingen jongeren preventief willen informeren over bijvoorbeeld alcohol -en druggebruik, of bijvoorbeeld gezonde levensstijl. In de meeste gevallen werkt het hierbij samen met hulpverleningspartners zoals bijvoorbeeld het JGT, Brijder en HALT.

Vanuit eigen behoeftes en wensen van jongeren wordt gekeken door het jongerenwerk hoe deze te verwezenlijken binnen Ex Voto maar ook daarbuiten. Jongeren met specifieke kennis en of talenten koppelen we onder andere aan de activiteiten voor 10 tot 14 jarigen, die plaatsvinden in bijvoorbeeld de buurtkamers van Welzijn Teylingen of de bibliotheek.

Middels klusactiviteiten kunnen groepen jongeren geactiveerd worden om eigen ideeën te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een survivalweekend met hanggroepjongeren. Vanuit organisaties en particulieren worden klussen aangeleverd. Het jongerenwerk vraagt aan de aanbieder van de klus een passend geldbedrag. Met het verdiende geld kan een groot deel van de survivalweekend bekostigd worden. Binnen de survival biedt het jongerenwerk veelal een educatief programma aan, naast het recreatieve programma, wat de jongeren samenstellen.

Tot slot probeert het jongerenwerk verbindingen te leggen tussen verschillende organisaties en bewonersgroepen. Dit gebeurt door tieneractiviteiten (10-14 jaar) plaats te laten vinden in de wijken zoals een Street 4 You (straatspeeldag) maar ook proberen we groepen jongeren op hanglocaties te motiveren wat te betekenen voor de buurt. Bijvoorbeeld door ze in contact te brengen met de buurtbewoners en gezamenlijk een activiteit op te laten zetten in de buurt.

Voorwaarden Klassenfeest in Ex Voto

En keer per maand bieden we de gelegenheid om op een zaterdag een klassenfeest te vieren als je in groep 7 of 8 van de basisschool zit. Reserveringen via onderstaand telefoonnummer of emailadres

Tijdens een fuif gelden de volgende afspraken:1. De kinderen mogen als ze binnen zijn niet meer naar buiten maar blijven in ons pand.
2. Kosten per drankje € 1,10*
3. kosten zaal: een dagdeel (huur zaal zaterdag).
4. De fuif kan gepland worden tussen 19.00 en 22.00 uur. Het feest zelf duurt 3 uur + een uur voorbereiding (versieren van de zaal bijvoorbeeld).
5. Begeleiding is in handen van het jongeren/tienerwerk en vrijwilligers Ex Voto
6. Ouders mogen niet blijven tijdens de avond.
7. Er is altijd een volwassene (18 +) aanwezig.
8. Er zijn vrijwilligers van de Ex Voto aanwezig voor achter de bar , zij verzorgen de muziek.
9. Kinderen het liefst allemaal een kwartier na start feest binnen.
10. Betaling gaat via factuur achteraf.
11. De avonden zijn besloten.
12. Men mag zelf chips, frituur en dergelijke meenemen, liefst geen popcorn en confetti. Frituur kan door de vrijwilligers worden klaargemaakt.
13. De drankjes dienen uiteraard afgenomen te worden bij het jongerencentrum

* hoeveelheid drankjes en wat voor drankjes er geschonken mogen worden is uiteraard onderhandelbaar. Alcoholische dranken worden natuurlijk aan deze doelgroep niet geschonken maar wel of geen energydrank of uitbreiding in keuze drankjes is altijd bespreekbaar. Dit laatste dient wel 2 weken voor aanvang van het feest aangegeven te worden.

Voor eventuele vragen kunt u ons bellen via:Jongerencentrum Ex Voto: 0252-229952
Johan Braaksma: 06-36184030 / johanbraaksma@welzijnskwartier.nl

Verhuur ruimten @Hok
Welzijnskwartier biedt non-profit-organisaties zoals verenigingen, stichtingen en scholen de mogelijkheid ruimte(n) te huren in Multifunctioneel centrum @Hok. Voor meer informatie over beschikbaarheid, prijzen en voorwaarden verwijzen wij u naar onze beheerder Falco Clay. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0252-229952 (werkdagen: ma t/m vr.) of via beheer@welzijnskwartier.nl