Vacature Sociaal Werker HBO maatschappelijk stage en ondersteunen van kwetsbare vrijwilligers, 26 uur per week

Welzijnskwartier is een ondernemende organisatie die samen met anderen stimuleert dat mensen actief meedoen en mee kunnen blijven doen aan de samenleving, ongeacht hun leeftijd, achtergrond of beperking. Het bevorderen van de zelfredzaamheid en het welzijn van kwetsbare groepen en personen staat daarbij voorop.

Het Vrijwilligers informatiepunt (VIP) van Welzijnskwartier bevordert, versterkt en promoot het vrijwilligerswerk in de gemeente Katwijk. Voor een onderdeel van VIP zijn wij op zoek naar een

Sociaal werker HBO,met als specialisme maatschappelijke stage en ondersteunen van kwetsbare vrijwilligers

voor 26 uur per week, voorlopig voor de duur van 1 jaar

De functie

In deze functie heb je 2 verantwoordelijkheden:

In opdracht van de gemeente Katwijk organiseert en faciliteert VIP de lokale maatschappelijke stage. In deze functie ben je samen met een collega verantwoordelijk voor het werven en verbinden van scholen, jeugd en verenigingen/organisaties bij het invullen van de maatschappelijke stage. Je doel is jongeren enthousiast maken voor vrijwilligerswerk. Je biedt hen een leerzame en leuke kennismaking met vrijwilligerswerk. Je bent hét aanspreekpunt voor maatschappelijke stages, een werkveld waarin nog een en ander ontwikkeld moet worden. Je werkt vanuit de overtuiging dat iedereen talenten heeft en je kunt uitstekend verbinden met jongeren met verschillende achtergronden. De invulling van deze functie is 10 uur per week. Je werkt samen met een collega.

De tweede verantwoordelijkheid betreft het bieden van begeleiding aan vrijwilligers binnen Katwijk. Er is steeds meer vraag naar vrijwilligerswerk voor kwetsbare doelgroepen. Denk aan mensen met een fysieke, verstandelijke of sociale beperking. Zij hebben extra begeleiding nodig en dit vraagt om extra inzet vanuit het VIP en vanuit de organisaties waar zij vrijwilligerswerk willen/kunnen doen. VIP ondersteunt beiden. Jouw taak is om hier gezamenlijk met collega's invulling aan te geven en te komen tot succesvolle duurzame plaatsingen, waar beide partijen tevreden over zijn. De invulling van deze functie is 16 uur per week.

Profiel

  • Je hebt een HBO-diploma in de welzijnssector en minimaal 3 jaar werkervaring.
  • Je bent een ervaren professional als het gaat om het begeleiden en coachen van vrijwilligers en in het bijzonder van kwetsbare doelgroepen.
  • Je bent een verbinder en netwerker en in staat om samen met andere partijen innovatieve en duurzame vormen van vrijwilligerswerk te ontwikkelen.
  • Je bent een doorzetter, creatief en flexibel. Je staat stevig in je schoenen en het lukt je om mensen mee te krijgen. Je hebt oog voor onderlinge verhoudingen en verschillende belangen en je weet hoe je daar mee om moet gaan.
  • Je houdt van pionieren: je bent zelfstandig en ondernemend.

Wij bieden
Een boeiende, uitdagende, zelfstandige functie voorlopig voor de duur van 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Arbeidsvoorwaarden conform cao Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening, maximaal schaal 8.

Informatie
Voor meer inhoudelijk informatie over de functie kun je contact opnemen met Margreet Adam, margreetadam@welzijnskwartier.nl of tel: 06-1730 1582

Belangstelling of solliciteren?
Mail je motivatiebrief en CV uiterlijk 23 april 2017 naar hr@welzijnskwartier.nl onder vermelding van 'vacature sociaal maatschappelijke stage en ondersteunen kwetsbare vrijwilligers'.
De selectiegesprekken vinden plaats op 19 en 24 mei 2017.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.