Nacht zonder Dak

Nacht zonder dak is een evenement waarbij jongeren tussen de 12-16 jaar van karton een hut bouwen en daar een nachtje in slapen, zij worden hiervoor gesponsord en het geld gaat naar straatkinderen. Jongeren uit de kerken van KRV en jongeren via het reguliere jongerenwerk worden uitgenodigd om hier, met hun jeugdleider(s) aan mee te doen!

De organisatie staat op dit moment nog in de kinderschoenen. Wel staat de datum vast: het begint vrijdag 21 juni in de middag en duurt tot zaterdag 22 juni 2019 in de ochtend. Houdt dus de datum vast vrij. Meer info volgt binnenkort!