jaarverslagen/begroting/ANBI

ANBI informatie Welzijnskwartier Welzijnskwartier is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). In kader van deze regeling publiceert het Welzijnskwartier de volgende informatie voor het publiek:

Naam instelling: Stichting Welzijnskwartier
KvK-nummer: 59647213

Bezoek- en postadres:
Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk

Visie en hoofddoelstelling van de stichting:

De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in haar werkgebied (gemeente Katwijk en omstreken) en aan de leefbaarheid in het algemeen. De stichting richt zich daarbij op de inwoners van Katwijk en omstreken in het algemeen en op specifieke doelgroepen daarbinnen, zoals jongeren, ouderen en medelanders, met inachtneming van lokale behoeften, ongeacht afkomst en levensbeschouwelijke overtuiging; de stichting heeft tevens ten doel het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuurders:

De heer G.R. van der Plas, voorzitter,
datum toetreding: 1-1-2014

De heer W. Imthorn, vice voorzitter,
datum toetreding: 1-1-2014

De heer J. Houwaard, secretaris,
datum toetreding: 1-1-2014

De heer A.W. Veldman, penningmeester,
datum toetreding: 1-1-2014

De heer J. van der Plas, 2e penningmeester,
datum toetreding: 1-1-2014

Mevrouw L Remmelzwaal, algemeen bestuurslid
datum toetreding: 19-09-2017

Directeur:

Dhr. P. van Arkel

Beloningsbeleid:

In het beloningsbeleid volgt Welzijnskwartier de schalen van de Cao Welzijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:
Zie de begroting 2017 en het financieel jaarverslag 2016 van Welzijnskwartier.
Bekijk hier ons jaarverslag 2016.