Jaarverslagen en ANBI

Naam instelling: Stichting Welzijnskwartier
KvK-nummer: 59647213

Bezoek- en postadres:
Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk

Visie en hoofddoelstelling van de stichting:

De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in haar werkgebied (gemeente Katwijk en omstreken) en aan de leefbaarheid in het algemeen. De stichting richt zich daarbij op de inwoners van Katwijk en omstreken in het algemeen en op specifieke doelgroepen daarbinnen, zoals jongeren, ouderen en medelanders, met inachtneming van lokale behoeften, ongeacht afkomst en levensbeschouwelijke overtuiging; de stichting heeft tevens ten doel het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuurders:

De heer W. Imthorn, voorzitter,
datum toetreding: 1-1-2014

De heer J. Houwaard, secretaris,
datum toetreding: 1-1-2014

De heer A.W. Veldman, penningmeester,
datum toetreding: 1-1-2014

De heer J. van der Plas, 2e penningmeester,
datum toetreding: 1-1-2014

Mevrouw L Remmelzwaal, algemeen bestuurslid
datum toetreding: 19-09-2017

Directeur:
Dhr. P. van Arkel

Beloningsbeleid:
In het beloningsbeleid volgt Welzijnskwartier de schalen van de Cao Welzijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:
Bekijk hier de begroting 2018
Bekijk hier de begroting 2019
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2017
Bekijk hier ons jaarverslag 2018
Bekijk hier ons financieel jaarverslag 2018