Organisatiecultuur

Welzijnskwartier is een middelgrote welzijnsorganisatie met een informele cultuur en korte lijnen. Bij ons werken voornamelijk sociaal werkers, zowel op MBO- als op HBO-niveau. We werken volgens het principe van Welzijn Nieuwe Stijl. Dit betekent dat kwetsbare mensen niet altijd meer aan een beroepskracht verbonden worden, maar vooral aan elkaar.

Wij vragen onze medewerkers over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. Omdat we in een dynamische omgeving werken vinden we het belangrijk dat medewerkers het vermogen hebben om in te spelen op veranderingen en kunnen blijven meebewegen met de ontwikkelingen in het vakgebied en de samenleving. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn dus belangrijk, evenals het vermogen tot zelfreflectie en aandacht voor de eigen ontwikkeling en vitaliteit.

Stijl van leidinggeven

Wij geloven in een coachende stijl van leidinggeven, vanuit een visie waarbij niet alles voorgeschreven is. We moedigen medewerkers aan om initiatieven te nemen en laten hen zelf zoeken naar oplossingen voor problemen. We ondersteunen, geven verantwoordelijkheid en ruimte en spreken mensen aan op hun resultaten. We vinden het belangrijk dat medewerkers werk doen dat ze leuk vinden en dat goed bij hun talenten past. Medewerkers gaan dan met plezier naar hun werk en Welzijnskwartier realiseert haar doelen.

Teams

Onze medewerkers werken vanuit verschillende teams: Team Advies en Ondersteuning, Team Jongerenwerk, Team Sport, Bewegen en Cultuur, Team Medelanders, Team Wijkwerk, Team Accomodatie- en Sociaal beheer, Team Support & Control.

Solliciteren

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor onze teams of voor onze partners en hebben regelmatig stageplaatsen of vacatures.