Kennismaking met Welzijnskwartier

We zijn een brede welzijnsorganisatie die samen met anderen stimuleert dat mensen actief (blijven) meedoen aan de samenleving, ongeacht hun leeftijd, achtergrond of beperking. Het bevorderen van zelfredzaamheid van kwetsbare groepen en personen staat daarbij voorop.

Dichtbij mensen
We zijn dicht bij mensen te vinden; in de wijk, op straat, bij scholen, (sport) verenigingen, ontmoetingscentra en jongerencentra.
Met ruim 90 beroepskrachten en zo'n 300 vrijwilligers zijn we werkzaam in diverse kernen van de gemeente Katwijk. Ons jongerenwerk is daarnaast actief in de gemeenten Teylingen, Noordwijkerhout, Hillegom en Lisse.

Wat we bieden
Als organisatie hebben we een breed aanbod aan activiteiten en diensten. Dit aanbod passen we doorlopend aan bij de vragen en behoeften van mensen waarmee we in contact komen. Hierbij werken we samen met verschillende opdrachtgevers (onder andere diverse gemeenten uit Duin- en Bollenstreek) en partners op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Voor een impressie van ons veelzijdige werk kunt u hier ons jaarverslag 2016 bekijken.

Actief in wijk en buurt
Ons Wijkwerk is actief op diverse plaatsen in de gemeente Katwijk. Samen met en voor buurtbewoners worden allerlei activiteiten georganiseerd die bijdragen aan een prettige woon-en leefomgeving. Samen eten behoort ook tot de mogelijkheden. Dit kan bij onze diverse eettafels

Activiteiten en diensten voor ouderen
Op diverse plaatsen in de gemeente Katwijk bieden we diverse activiteiten en diensten voor Ouderen Zoals bijvoorbeeld activiteiten gericht op ontmoeten, bewegen, aanleren van nieuwe vaardigheden.

Aansluiten bij de belevingswereld van jongeren
Ons jongerenwerk organiseert voor en met Jongeren activiteiten die aansluiten bij hun belevingswereld. Hun talenten staan daarbij zoveel mogelijk centraal.De jongerenwerkers zijn actief in de gemeenten Katwijk, Teylingen, Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom.

Ondersteuning bij integratie en participatie van Medelanders
Aan vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsvergunning, Medelanders, bieden we hulp en ondersteuning bij het inburgeren en intergreren in onze samenleving.

Ondersteunen van mantelzorgers
Zorgt u al geruime tijd, meer dan 8 uur per week voor een naaste en kunt daarbij wel een steuntje in de rug gebruiken? Onze collega's van Mantelzorgondersteuning denken met u mee.

Sport- en beweegmogelijkheden
Onze afdeling Sport en Bewegen organiseert diverse sport- en beweegmogelijkheden voor jong en oud. Met daarbij ook aandacht voor aangepast sporten en verenigingsondersteuning.

Culturele activiteiten
Welzijnskwartier geeft op diverse manieren vorm aan Cultuur binnen de gemeente Katwijk. Bijvoorbeeld door de jeugd kennis te laten maken met diverse kunstvormen en daardoor de doorstroom naar het lokale verenigingsleven te bevorderen.

Vrijwilligerswerk en vrijwilligerswerkondersteuning
Ons Vrijwilligers Informatiepunt bevordert, versterkt het Vrijwilligerswerk in de gemeente Katwijk. Onze medewerkers helpen u graag op weg bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. Zij ondersteunen ook organisaties in het samenwerken met vrijwilligers.

Beheer van accomodaties
We beheren in de bollenstreek diverse locacties. Het is mogelijk om tegen gunstige tarieven ruimte te huren via onze collega's van Accommodatiebeheer

Niet de juiste informatie kunnen vinden op onze website?
We kunnen ons voorstellen dat u niet de juiste informatie heeft gevonden of nog vragen heeft. Onze front office medewerkers helpen u graag verder. Zij zijn te bereiken via telefoon 071-4033323. U kunt ons ook mailen info@welzijnskwartier.nl.