“We zijn een luisterend oor op straat en in jongerencentra”

Uit de Weekendkrant 2 februari 2020

Als je criminele dingen doet, maak je kennis met de politie. Heb je grote problemen op school of thuis, dan kom je in de jeugdzorg. Om dit te voorkomen zijn er jongerenwerkers. Zij zijn een luisterend oor en voeren de gesprekken die jongeren even niet met ouders of school hebben, ook over zaken als pesten en sexting. "Wij willen dat minder jongeren uitvallen en in de problemen komen," zegt Lindsay Korsuize van Welzijnskwartier.

Al jaren verzorgt Welzijnskwartier het jongerenwerk in de gemeente Katwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Hillegom en Lisse. En sinds 1 januari 2020 doet deze brede welzijnsorganisatie dat ook in Noordwijk. Maar wat houdt jongerenwerk eigenlijk in? Vijf vragen aan sociaal werker Lindsay Korsuize.

Klinkt goed dat 'gezond, veilig en kansrijk opgroeien', maar wat betekent dat precies?

Iedereen met kinderen weet dat jongeren veel zaken die op hun pad komen prima oppakken en oplossen. Maar jongeren die het niet kunnen oplossen, hebben daar een extra duwtje in de rug bij nodig. Dat hoort natuurlijk ook bij met vallen en opstaan volwassen worden. Als je dat 'duwtje' niet signaleert en daar niets mee doet, kan het uit de hand lopen. Denk bijvoorbeeld aan verveling, groepsdruk, overlast, schooluitval, verslaving en zelfs criminaliteit. Door jongeren op te zoeken en aan te spreken, voorkomen we dat kleine uitdagingen grote problemen worden.

Moet je als ouder schrikken als je kind met een jongerenwerker te maken heeft?

Nee hoor. We spreken dagelijks veel jongeren. Met de meeste is niet veel aan de hand. Zij redden het prima met hun ouders, school en sportclub. Een gesprekje met een van ons, biedt hun vaak het luisterende oor dat ze op dat moment even nodig hebben. Niets om je te zorgen over te maken. Als er echt iets aan de hand is, kunnen ouders natuurlijk wel betrokken worden.

Waar kom je een jongerenwerker tegen?

Het meest zichtbaar zijn we op plaatsen waar jongeren op straat bij elkaar komen, zoals hangplekken. Zeker als daar rotzooi blijft liggen, harde muziek is, wordt gedeald of een gevoel van onveiligheid hangt. We luisteren dan naar wat zo'n groep wil en te zeggen heeft. Soms zorgen we dan voor een gesprek met omwonenden of organiseren we alternatieve activiteiten in een jongerencentrum. Van sportactiviteiten en gezonde kookavonden tot talenttrainingen en voorlichting over bijvoorbeeld sexting. Verder zijn we online actief op digitale plekken en sociaal media waar jongeren zitten.

Jullie willen dus voorkomen in plaats van genezen?

Precies, preventie daar gaat het allemaal om. Wij zijn dan ook superlaagdrempelig. Bij ons geen moeilijke formulieren, intakegesprekken en trajectplannen. Door goed te luisteren en wat bij te sturen, voorkomen we vaak dat iemand ontspoort en zwaardere zorg nodig heeft. En omdat we zo goed weten wat er onder jongeren speelt, zijn we ook wel eens hun stem richting bijvoorbeeld de gemeente of een school.

En als het toch fout gaat met een jongere?

Het lukt inderdaad niet altijd een jongen of meisje uit de ellende te houden. In dat geval hebben we korte lijntjes met partners als politie, Halt, leerplichtambtenaar, GGD en andere zorgpartijen. Als geen ander weten wij de weg in deze complexe wereld en verbinden we snel de juiste partijen met elkaar.

Welzijnskwartier Welzijnskwartier is dé partner voor mooie initiatieven in de Duin- en Bollenstreek. Initiatieven waarmee we met z'n allen kernen en wijken weer net even fijner maken en uitval van mensen voorkomen. Van samen soep eten en lekker bewegen tot ondersteuning van mantelzorgers en opbouwende activiteiten voor jongeren. Meer weten over jongerenwerk? Bel of mail: LindsayKorsuize@welzijnskwartier, (06) 1211 4708