Woensdag 19 februari: Training Niet-pluisgevoel.

Op woensdag 19 februari a.s. organiseert het Vrijwilligers Informatiepunt de training Niet-pluisgevoel voor vrijwilligers die met ouderen werken.

Als vrijwilliger kom je soms met kwetsbare ouderen in contact en ook wel eens bij hen thuis. Af en toe heb je als vrijwilliger het gevoel dat er iets niet klopt. Maar wat klopt er niet? En wat kan je als vrijwilliger met dat gevoel doen?

Op woensdagavond 19 februari a.s. wordt daarom de training Niet-pluis gevoel gegeven. De deelnemers krijgen handvatten om de problemen van eenzaamheid, depressie, dementie, overmatig alcoholgebruik en ouderenmishandeling te herkennen en horen wat ze met deze signalen kunnen doen. Meestal gaat het om problemen waar ouderen niet voor uit willen of durven komen. Laat staan dat zij hier zelf hulp voor vragen. Hierdoor kan de situatie soms uit de hand lopen. Dit kan voorkomen worden.

Welzijnskwartier vindt het belangrijk dat deze signalen zo vroeg mogelijk in beeld komen en dat er iets gedaan wordt met die niet-pluis gevoelens. Op die manier kunnen ouderen in een vroeg stadium de juiste zorg of hulp krijgen. Wilt u weten wat u kunt doen? Meldt u zich dan aan.

Praktische informatie:

Locatie: de Voorhof, Vliet Noordzijde 36 in Rijnsburg

Datum: woensdag 19 februari 2020

Aanvang: 19.30 Einde: 21.30. De entree is gratis. Max. aantal deelnemers: 12

Graag aanmelden voor 14 februari a.s.