Vrijwilligerswerk

Samen vinden we vrijwilligerswerk waarmee je een wereld van verschil maakt.

Maak kennis met VipJong!

VIPjong is het onderdeel van ons Vrijwilligers Informatiepunt dat zich focust op vrijwilligerswerk voor jongeren in de gemeente Katwijk.

Jongeren hebben het vrijwilligerswerk veel te bieden, maar hebben veelal een andere behoefte op dit gebied dan volwassenen. VIPjong helpt bij het bemiddelen van jongeren naar vrijwilligerswerk. Daarnaast helpen we scholen bij het vormgeven van maatschappelijke stage en ondersteunen we vrijwilligersorganisaties bij het vinden, betrekken en begeleiden van 'jonge' vrijwilligers.

Maatschappelijke stage
Tijdens de maatschappelijke stage zetten leerlingen in opdracht van school zich in als vrijwilliger voor een maatschappelijke organisatie. In het verleden is dit een verplicht onderdeel van het voortgezet onderwijs geweest, maar tegenwoordig zijn scholen zelf vrij om hier een invulling aan te geven. Elke school doet dat op zijn eigen manier. VIPjong biedt op het gebied van maatschappelijke stages ondersteuning aan scholen, jongeren en maatschappelijke organisaties. Hier ligt de nadruk op het samenbrengen van de verschillende partijen.

Door ons netwerk kunnen we leerlingen/scholen in contact brengen met organisaties. Organisaties helpen we om een taak zo aan te bieden dat deze leerzaam is voor de leerlingen.

VIPjong zet zich in dat de maatschappelijke stages kwalitatief goed in elkaar zitten, zodat:
-De leerling iets leert over vrijwilligerswerk,
-De leerling op een leuke en positieve manier kennis maakt met vrijwilligerswerk,
-De leerling zich nieuwe vaardigheden eigen maakt.

Samen vrijwillig aan de slag met Pannenkoekendag

Tijdens de jaarlijkse pannenkoekendag gaan verschillende jongerengroepen aan de slag met het bakken van pannenkoeken voor bewoners uit zorginstellingen. Het is een feestelijke dag waar de deelnemers in contact komen met een doelgroep die ze anders niet zo snel zouden spreken. Voor deze activiteit wordt nauw samengewerkt tussen ons jongerenwerk, kerkelijk jeugdwerk en verschillende zorginstellingen in de gemeente Katwijk.

Meer informatie?
Voor meer informatie over VIPjong, bel of mail naar Daphne Smit; 071-4033323, daphnesmit@welzijnskwartier. nl