Mantelzorg­ondersteuning

Deskundige ondersteuning in de langdurige zorg voor uw naaste.

Ondersteuningsmogelijkheden


Wat is respijtzorg?

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Zodat hij of zij even tijd voor zichzelf heeft. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe even vrijaf te nemen van de zorg. Maar dat is alleen mogelijk als zij die zorg op een verantwoorde manier kunnen overdragen. Respijtzorg biedt die mogelijkheid. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen.

Er bestaan verschillende vormen van respijtzorg. De opvang kan zowel buitenshuis als thuis worden verzorgd. Uitgevoerd worden door een beroepskracht of een vrijwilliger en incidenteel of structureel zijn. Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager, waarbij de zorg wordt overgenomen. Wilt u tijd voor u zelf door de zorg te delen? Bekijk hier het overzicht. Heeft u vragen neem dan contact op met Asli Filiz.


Team Sociale ondersteuning

Sinds oktober 2015 heeft mantelzorgondersteuning de mogelijkheid om mantelzorgers door te verwijzen naar de teams sociale ondersteuning. Wanneer wij denken dat de hulpvraag te complex is en meer aandacht verdiend verwijzen wij door. Wij hebben hiervoor twee vaste medewerkers binnen dit team beschikbaar. Het team sociale ondersteuning is er voor al uw vragen over werk, financiën, wonen, zorg, welzijn, voorzieningen en dagbesteding. Als u contact opneemt, krijgt u een vast aanspreekpunt uit het team. Samen bedenken we een oplossing. Uw mogelijkheden en kwaliteiten staan hierbij centraal. Ook kijken we of iemand uit uw omgeving kan helpen. Als het nodig is, organiseren wij hulp of zorg met de deskundigen binnen en buiten het team.

U heeft geen doorverwijzing nodig. Mogelijk adviseert uw huisarts of wijkverpleegkundige u contact op te nemen met ons team. Maar u kunt ook zelf contact met ons opnemen. U kunt ook bij ons terecht als u zich zorgen maakt om iemand anders. Bijvoorbeeld uw moeder of buurman. Als u dat prettiger vindt, kunt u ook anoniem om hulp vragen. Ga hier naar de website.

Ga hier naar het contactformulier

WeHelpen

Op eenvoudige wijze kunt u via de online burenhulpbank WeHelpen Katwijk uw (vrijwillige) hulp aanbieden of zoeken binnen de gemeente Katwijk. U kunt op de website van WeHelpen Katwijk, heel makkelijk een gratis account aanmaken en daarna gelijk uw hulpvraag plaatsen. Vindt u het fijn om iemand in uw buurt een handje te helpen? Bied dan uw hulp aan op WeHelpen.nl. U kunt op de website zelf aangeven wie en waarmee u iemand wilt helpen. U kunt ook als hulpaanbieder of hulpvrager elkaar van te voren ontmoeten en een kopje koffie drinken op een van onze speciale ontmoetingspunten in de gemeente Katwijk. Klik hier voor alle informatie over WeHelpen. Voor vragen kunt u contact opnemen met het Welzijnskwartier via 071-4033323 of via dit mailadres.

Regelingen gemeente Katwijk

U kunt verschillende vormen van hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo is regelgeving die er voor zorgt dat iedereen kan (blijven) meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.

Denk aan:

  • Begeleiding
  • Hulp bij huishouden
  • Hulpmiddelen
  • Vervoer
  • Woning aanpassingen
  • Maaltijdservice
  • Parkeren voor gehandicapten
  • Hulp bij het invullen van formulieren

Ga hier naar de website van de gemeente Katwijk.

Voor vragen kunt u bellen met het samenlevingsloket 071-4065020.