Actief in Wijk en Buurt

Onze sociaal werkers werken samen met u aan een prettige wijk-en leefomgeving.

Team Sociale Ondersteuning

Het team sociale ondersteuning is er voor al uw vragen over werk, financiën, wonen, zorg, welzijn, voorzieningen en dagbesteding.

Als u contact met ons opneemt, krijgt u een vast aanspreekpunt uit het team. Samen bedenken we een oplossing.Uw mogelijkheden en kwaliteiten staan hierbij centraal. Ook kijken we of iemand uit uw omgeving kan helpen. Als het nodig is, organiseren wij hulp of zorg met de deskundigen binnen en buiten het team.

Met welke vragen kunt u bij ons terecht?
Voor al uw vragen over werk, financiën, wonen, zorg, welzijn, voorzieningen en dagbesteding.

Bijvoorbeeld:
• Activiteiten die horen bij het dagelijks leven: eten koken, wassen, schoonmaken, opruimen
• Dagbesteding: werk, vrijwilligerswerk, vrije tijd
• Financiën: uw huishoudboekje op orde krijgen, omgaan met schulden.
• Geestelijke gezondheid: relatieproblemen, eenzaamheid, depressie
• Huisvesting: een dreigende uithuiszetting, een voorziening in huis
• Sociaal netwerk: het ontbreken van familie, vrienden of buren om op terug te vallen
• Vragen over middelengebruik: bijvoorbeeld alcohol of drugs

Wie werken in het team sociale ondersteuning?
Het team sociale ondersteuning is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Katwijk, Kwadraad, MEE en Welzijnskwartier. Het team werkt samen met andere organisaties, zoals huisartsen, zorgorganisaties, wijkverpleegkundigen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, vrijwilligersorganisaties, gemeentelijke diensten en andere professionals.

Heeft u een doorverwijzing nodig?
U heeft geen doorverwijzing nodig. Mogelijk adviseert uw huisarts of wijkverpleegkundige u contact op te nemen met ons team. Maar u kunt ook zelf contact met ons opnemen. U kunt ook bij ons terecht als u zich zorgen maakt om iemand anders. Bijvoorbeeld uw moeder of buurman. Als u dat prettiger vindt, kunt u ook anoniem om hulp vragen.

Contact
Woont u in Katwijk aan Zee of Katwijk Noord?
Dan kunt u terecht in 't Kwadrant, Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk
Of u kunt ons bellen via (071) 4065900

Woont u in Rijnsburg, Valkenburg of Katwijk aan den Rijn?
Dan kunt u terecht in De Burgt, Burg. Koomansplein 1, Rijnsburg
U kunt ons ook bellen via (071) 4065100 of mailen: info@teamsokatwijk.nl
U kunt hier de website van Team Sociale Ondersteuning bekijken.


Openingstijden

Inloopspreekuur: op werkdagen van 9.00-12.00 uur
Telefonisch bereikbaar: op werkdagen van 9.00-16.00 uur