Wijk en Buurt

Onze wijkwerkers werken samen met u aan een prettige wijk-en leefomgeving.

Dorpshuis Valkenburg

In het Dorpshuis worden verschillende activiteiten georganiseerd voor bewoners uit Valkenburg. Welzijnskwartier organiseert voor u als oudere diverse activiteiten gericht op ontmoeten, leren, bewegen en verbinden. U bent altijd welkom om binnen te lopen.

Activiteiten voor ouderen

U kunt hier het overzicht bekijken van de wekelijks activiteiten van het Welzijnskwartier in het Dorpshuis. In de zomerperiode liggen deze activiteiten stil.

Spreekuur ouderenwerk en wijkwerk

Onze medewerker Arnout de Bakker van Wijkteam Rijn schuift wekelijks aan bij het spreekuur van de wijkregisseur en wijkpolitie. Dit vindt plaats op donderdagen tussen 11.30 – 12.30 uur in het Dorpshuis. U kunt op dit spreekuur bij Arnout terecht met vragen, ideeën en wensen over activiteiten voor ouderen, sociale projecten of voorzieningen en vrijwilligerswerk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arnout de Bakker, tel 06-12215177. Email: arnoutdebakker@welzijnskwartier.nl