Kennismaken met Cultuur

Creatief kennismaken met cultuur, van inspirerende workshops tot feestelijke festivals.

CKV Voortgezet Onderwijs

Samen met het Voortgezet onderwijs, de gemeente Katwijk en Welzijnskwartier is er het zogenaamde CKV overleg. CKV staat voor Culturele en Kunstzinnige Vorming.

Samen met diverse partners uit het culturele veld en de VO scholen is er een jaarprogramma ontwikkeld om de doorstroming naar diverse kunstdisciplines te bevorderen. Doelstelling is de drempel naar het lokale verenigingsleven zo laag mogelijk te maken en zo een zinvolle vrijetijdsbesteding te promoten. Zo ontwikkelen wij een doorlopende culturele leerlijn voor kinderen en jongeren.