Kennismaken met Cultuur

Creatief kennismaken met cultuur, van inspirerende workshops tot feestelijke festivals.

Schoolkunstcommissie

De Schoolkunstcommissie Katwijk is een samenwerkingsverband tussen Welzijnskwartier, de gemeente Katwijk, het lokale onderwijs en de lokale verenigingen.

Door deze samenwerking is het mogelijk om een programma van kunst- en cultuuractiviteiten aan basisschoolleerlingen aan te bieden. Alle activiteiten zijn bedoeld om de schoolgaande jeugd kennis te laten maken met de diverse vormen van kunst en cultuur.

De schoolkunstcommissie hoopt door deze kennismakingsactiviteiten een bijdrage te leveren aan het stimuleren van kunst en cultuur onder de jeugd en het stimuleren van een positieve houding van die jeugd ten aanzien van kunst en cultuur tijdens en buiten schooltijd.

Samenstelling Schoolkunstcommissie Katwijk

De heer A. Heus: Koningin Wilhelminaschool (voorzitter)
Mejuffrouw A. de Bruin: Welzijnskwartier (secretaris)
De heer A. v.d. Berg: Welzijnskwartier
Mevrouw B. v.d. Woude: Christelijke Opleidingsschool
De heer N. Heikens: Gemeentelijke Muziekschool
Mevrouw B. Bakker: Bibliotheek Katwijk
Mevrouw A. Pauwels: Bibliotheek Katwijk
Mevrouw J. de La Parra: Katwijks Museum
De heer H. van Elteren: De Horizon