Actief met en voor jongeren

Samen met jou werken we aan een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding waarbij je talenten centraal staan.

Jongerenwerk in Teylingen

Het jongerenwerk Teylingen maakt onderdeel uit van het jongerenwerk Welzijnskwartier en richt zich op jongeren van 10 tot 27 jaar. De activiteiten worden georganiseerd in de jongerencentra Ex-Voto in Voorhout en Fascinus in Sassenheim. Daarnaast organiseert het ambulant jongerenwerk Teylingen activiteiten met en voor jongeren op o.a. (school)pleintjes, in parken en bij verenigingen. De activiteiten zijn recreatief, educatief, preventief en vormend van karakter.

Dit betekent dat de centra een plek zijn waar jongeren vanaf groep 7 (10 jaar), in hun vrije tijd, kunnen chillen, elkaar ontmoeten in een veilige sfeer maar ook kunnen leren, geïnspireerd raken door anderen om zo anderen weer te motiveren zich te ontwikkelen. Een dynamische plek dus waar groepen jongeren activiteiten kunnen opzetten voor, in eerste instantie, de eigen doelgroep. Vandaaruit kunnen jongeren zich aanmelden als vrijwilliger (vanaf 12 jaar en ouder).

Het jongerenwerk van Welzijnskwartier motiveert de jongeren om verantwoordelijkheden op te pakken en zich ook in te zetten voor andere groepen mensen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een disco-avond voor LVG-jeugd of mee te helpen bij een klassenfeest voor groepen 7 en 8.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten tot 14 jaar?
Like ons op Facebook: https://www.facebook.com/JongerenwerkTeylingen/
Volg ons op Instagram: jongerenwerkteylingen

Wanneer jongeren lang genoeg bij Ex Voto of Fascinus blijven, kunnen ze doorstromen naar de 18+ commissie, die actief is binnen beide centra. Vanaf 16 jaar mag je meelopen binnen de 18+commissie.

Jongerencentrum Ex-Voto (@hok)

Jacoba van Beierenweg 118b
2215 KZ Voorhout
0252-229952
www.ex-voto.nl

Sociaal werker: Johan Braaksma
Tel: 06-36184030
Mail:johanbraaksma@welzijnskwartier.nl

Sociaal werker: Niels Krijgsman
Tel: 06-38072829
Mail:nielskrijgsman@welzijnskwartier.nl

Voor informatie, programmering en openingstijden Ex-Voto:www.ex-voto.nl

Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten/evenementen 12 jaar en ouder?
Like ons op Facebook: https://www.facebook.com/exvotovoorhout/
Volg ons op Instagram: exvotovoorhout

Jongerencentrum Fascinus

Van Alkemadelaan 14
2171 DH Sassenheim
0252-229772

Sociaal werker: Jeroen Lubbers
Tel: 06-13425430
Mail:jeroenlubbers@welzijnskwartier.nl

Sociaal werker: Manouk de Graaf
Tel: 06-21456208
Mail:manoukdegraaf@welzijnskwartier.nl

Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten/evenementen 12 jaar en ouder?
Like ons op Facebook: https://www.facebook.com/OJCFascinus/
Volg ons op Instagram: ojcfascinus