Actief met en voor jongeren

Samen met jou werken we aan een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding waarbij je talenten centraal staan.

Jongerenwerk in Lisse

Het jongerenwerk Lisse maakt onderdeel uit van het jongerenwerk Welzijnskwartier en richt zich op jongeren van 10 tot 27 jaar. De activiteiten worden georganiseerd in jongerencentrum de Greef. Daarnaast organiseert het ambulant jongerenwerk Lisse activiteiten met en voor jongeren op o.a. (school)pleintjes, in parken en bij verenigingen. De activiteiten zijn recreatief, educatief, preventief en vormend van karakter.

Dit betekent dat jongerencentrum de Greef een plek is waar jongeren vanaf groep 7 (10 jaar), in hun vrije tijd, kunnen chillen, elkaar ontmoeten in een veilige sfeer maar ook kunnen leren, geïnspireerd raken door anderen om zo anderen weer te motiveren zich te ontwikkelen. Een dynamische plek dus waar groepen jongeren activiteiten kunnen opzetten voor, in eerste instantie, de eigen doelgroep. Vandaaruit kunnen jongeren zich aanmelden als vrijwilliger (vanaf 12 jaar en ouder).

Het jongerenwerk van Welzijnskwartier motiveert de jongeren om verantwoordelijkheden op te pakken en zich ook in te zetten voor andere groepen mensen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een disco-avond voor LVG-jeugd of mee te helpen bij een klassenfeest voor groepen 7 en 8.

De Greef
Ruishornlaan 21
2162 VW Lisse
0252-865091

Sociaal werker: Jonna Wortman
Tel: 06-24368766
Mail:jonnawortman@welzijnskwartier.nl

Sociaal werker: Niels Krijgsman
Tel: 06-38072829
Mail:nielskrijgsman@welzijnskwartier.nl

Sociaal werker: Benny Rhioues:
Tel: 0682833289
Mail:bennyrhioues@welzijnskwartier.nl

Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van het jongerenwerk?

Like ons op Facebook: https://www.facebook.com/JongerenwerkLisse/
Volg ons op Instagram: jongerenwerklisse