Medelanders

We helpen u als statushouder om een plek te vinden in de samenleving.

Welzijnskwartier Medelanders

Welzijnskwartier verzorgt de eerste opvang van vluchtelingen die zich in de gemeente Katwijk vestigen. Het gaat hier om mensen met een (tijdelijke)verblijfsvergunning; ook wel statushouders genoemd. De nadruk ligt op de integratie in en participeren aan de Nederlandse samenleving.

Integratie en participatie
Integratie en participatie gaan niet vanzelf. Snelle integratie begint bij goede informatie en praktische hulp. Gedurende een traject van drie jaar ondersteunen we als organisatie de nieuwe burgers bij het opbouwen van hun leven in de Katwijkse samenleving.

De trajectbegeleiding start met de eerste opvang. Deze richt zich, waar nodig, op ondersteuning van de statushouder bij het betrekken van een woning, aanvraag van diverse voorzieningen en het wegwijs maken in de Katwijkse samenleving.
Er wordt uitgebreid stilgestaan bij Nederlandse gebruiken, normen en waarden.

Taalondersteuning
Welzijnskwartier biedt taalondersteuning naast het inburgeringstraject wat mensen volgen op de taalinstituten.
Vrijwilligers zetten zich wekelijks in, om in kleine groepjes te oefenen met de Nederlandse taal.

Als de eerste basisbeginselen van de Nederlandse taal onder de knie zijn, kan een taalcoach worden ingezet. De taalcoach is een vrijwilliger die wekelijks individueel contact heeft met de nieuwe burger. In dit contact staat onder andere het samen lezen en praten centraal.

Activiteiten
Op diverse locaties in de gemeente Katwijk vinden activiteiten plaats voor nieuwe burgers. Zoals recreatie- en sportactiviteiten en eettafels.


Gwen  Spies
team wijkwerk en team medelanders
E-mail
Angelique  de Mooij
sociaal werker
E-mail
Corrie Geyteman
administratie
E-mail
Jemal Seid
sociaal werker
E-mail
Nathalie  Walther
sociaal werker
E-mail
Marina  Zandvliet
sociaal werker
E-mail