Medelanders

We helpen u als statushouder om een plek te vinden in de samenleving.

Welzijnskwartier Medelanders

Welzijnskwartier verzorgt de eerste opvang van vluchtelingen die zich in de gemeente Katwijk vestigen. Het gaat hier om mensen met een (tijdelijke)verblijfsvergunning; ook wel statushouders genoemd. De nadruk ligt op de integratie in en participeren aan de Nederlandse samenleving.

Integratie en participatie
Integratie en participatie gaan niet vanzelf. Snelle integratie begint bij goede informatie en praktische hulp. Gedurende een traject van drie jaar ondersteunen we als organisatie de nieuwe burgers bij het opbouwen van hun leven in de Katwijkse samenleving. Na dit traject zijn mensen in staat om grotendeels zelfstandig te functioneren in de samenleving.

Wanneer statushouders in Katwijk komen wonen, worden zij gedurende twee maanden intensief begeleid op het gebied van huisvesting, inschrijven persoonsregister, woningbouw en het regelen van nutsvoorzieningen, taalschool etc. De trajectbegeleiding start na de eerste opvang. Deze richt zich op de individuele ondersteuning van de statushouder bij het vinden van een plek in de samenleving.
Nieuwe statushouders volgen onder andere een participatieworkshop waarbij uitgebreid wordt stilgestaan bij Nederlandse gebruiken, normen en waarden. Na afloop van het volgen van deze workshop wordt door hen een participatieverklaring ondertekend bij gemeente Katwijk. Met het ondertekenen verklaren zij er alles aan te doen om actief deel te nemen aan de samenleving met inzet van hun mogelijkheden.

Spreekuurcontact
Dagelijks zijn er op Huize Callao in Katwijk spreekuren, waarbij vrijwilligers de statushouders helpen met allerlei hulpvragen rondom postafwikkeling van diverse organisaties. Hierbij valt te denken aan; facturen, verzekeringen, ziektekosten etc.

Taalondersteuning
Welzijnskwartier biedt taalondersteuning naast het inburgeringstraject wat mensen volgen op de taalinstituten. Vrijwilligers zetten zich wekelijks in, om in kleine groepjes te oefenen met de Nederlandse taal. Daarnaast zijn er vrijwillige taalcoaches actief die wekelijks één op één met de statushouder oefent met de Nederlandse taal. Het samen lezen en praten staat hierbij centraal en ook helpt de taalcoach bij het maken van het huiswerk. Ook oefenen zij samen op de computer.

Maatjes
Maatjes houden zich bezig met het samen leren verkennen van Katwijk. De statushouder gaat met zijn of haar maatje op stap (bijvoorbeeld naar de speeltuin, buurthuis, de markt en museum) en praat daarbij zoveel mogelijk Nederlands. Maatjes gaan soms ook mee naar de huisarts, tandarts of ziekenhuis.

Deelnemen aan activiteiten
Op diverse locaties in de gemeente Katwijk vinden veel activiteiten plaats die voor iedereen toegankelijk zijn. Zoals recreatie- en sportactiviteiten, eettafels, samen koffiedrinken, handwerken etc. Wij stimuleren de statushouders om hieraan deel te nemen ter bevordering van de integratie en participatie. In sommige gevallen doen zij ook vrijwilligerswerk bij de verschillende activiteiten.


Gwen  Spies
team wijkwerk en team medelanders
E-mail
Sylvia Broer
Sociaal werker
E-mail
Angelique  de Mooij
sociaal werker
E-mail
Corrie Geyteman
administratie
E-mail
Jemal Seid
sociaal werker
E-mail
Nathalie  Walther
sociaal werker
E-mail
Marina  Zandvliet
sociaal werker
E-mail