Ouderenwerk

Wij bieden u een gevarieerd activiteitenaanbod en ondersteuning zoals personenalarmering, maaltijdservice en klussendienst.

Aangepast vervoer in de gemeente Katwijk

Met ingang van 1 september 2019 gaat de Regiotaxi de Belbus vervangen. Inwoners die nu gebruik maken van de Belbus, kunnen dan binnen de gemeente van A naar B reizen met de Regiotaxi. De huidige aanbieder van de Belbus heeft begin dit jaar het contract met de gemeente niet verlengd, omdat deze niet meer tegen de huidige tarieven kan rijden. Het contract met de Belbus en de gemeente loopt nog tot 1 september dit jaar. Voor die periode erna is de gemeente de afgelopen tijd bezig geweest een oplossing te bedenken. Die is er nu gevonden, in de vorm van de Regiotaxi.


Onderstaande informatie is afkomstig via de gemeente Katwijk:
Wethouder Corien van Starkenburg van de gemeente Katwijk licht toe: "Met deze oplossing in de vorm van de Regiotaxi komen we het beste tegemoet aan de behoeften van onze inwoners die nu gebruik maken van de Belbus. Ik vind het van groot belang dat iedereen in Katwijk mee kan blijven doen. En dat iedereen voor wie het openbaar vervoer geen optie is, toch binnen Katwijk van A naar B kan blijven reizen. We hebben nu een goede vervanging gevonden in de vorm van de Regiotaxi."

Ongeveer 2.000 inwoners maken op dit moment van de Belbus, van wie ongeveer 700 mensen ook al gebruik kunnen maken van de Regiotaxi. De Belbus, die nog tot 1 september 2019 blijft rijden, was bedoeld als een lokale voorziening voor klanten vanaf 80 jaar en mensen met een lichte beperking die wonen in de gemeente Katwijk en geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. De Belbus is nu toegankelijk voor een beperkte doelgroep. Mensen met een rolstoel kunnen bijvoorbeeld niet vervoerd worden. Inwoners met een rolstoel maakten al gebruik van de Regiotaxi.

Regiotaxi

Alle gebruikers van de Belbus gaan per 1 september over naar de Regiotaxi. Zij krijgen daarover van de gemeente een brief. De Regiotaxi rijdt 24 uur per dag en is voor alle doelgroepen toegankelijk. De Regiotaxi rijdt binnen Katwijk en in de regio Holland Rijnland. De Regiotaxi is een professionele voorziening die regionaal ingekocht is en in alle omringende gemeenten ingezet wordt. De Regiotaxi vervoert ook mensen met een rolstoel en heeft een lage instap.

Kosten

De huidige gebruikers van de Belbus gaan onder de streep niet meer betalen voor de Regiotaxi. De Regiotaxi is wat duurder, maar de gemeente compenseert de meerkosten. De huidige Belbusklanten krijgen genoeg zones toegekend voor het vervoer binnen Katwijk. Mocht dit toch niet voldoende blijken, kunnen klanten contact opnemen met de gemeente. We gaan dan kijken naar een oplossing op maat. Alle huidige klanten van de Belbus krijgen een persoonlijke brief waarin staat wat de overgang van de Belbus naar de Regiotaxi voor hen betekent.

Nieuwe klanten

Nieuwe klanten kunnen per 1 juni al gebruik gaan maken van de Regiotaxi, de Belbus blijft alleen nog rijden tot 1 september voor bestaande klanten.

Lange termijn

De Regiotaxi is een oplossing voor de korte termijn om de Belbus te vervangen. Het is een relatief dure oplossing. Voor de langere termijn wil het college van burgemeester en wethouders inzetten op een creatieve, duurzame en betaalbare lokale vervoersvoorziening, waarbij de kosten beheersbaar blijven. Inzet is om per juni 2020 een nieuwe lokale vervoersvoorziening voor Katwijk te realiseren, samen met inwoners, vrijwilliger en ondernemers.

Voor meer info over aangepaste vervoersmogelijkheden kunt u hier de website van de gemeente Katwijk bekijken.