Wat betekent de avondklok voor mantelzorgers? [ Download de verklaring ]

Op zaterdag 23 januari gaat de avondklok in, deze duurt tot 10 februari 4.30 uur. Tijdens deze periode blijft iedereen vanaf 21.00 uur ’s avonds tot de volgende ochtend 4.30 uur binnen. Mensen mogen alleen bij uitzondering de straat op en hebben daarvoor een verklaring.

Gevolgen voor mantelzorgers
De avondklok heeft ook gevolgen voor mantelzorgers. Woont degene voor wie je zorgt niet bij je in huis? En heeft je naaste tussen 21.00 en 4.30 uur mantelzorg nodig die je niet kunt verschuiven naar een moment voor of na de avondklok? Dan mag je hiervoor op pad. Wel is het noodzakelijk dat je dan een Eigen verklaring avondklok bij je hebt. Download hem meteen!

Download Eigen Verklaring Avondklok

Waarom een verklaring?
Mantelzorgers die zorgen voor een naaste die elders woont, maken zich zorgen over hun mogelijkheden om gedurende de avondklokuren over straat te kunnen voor noodzakelijke mantelzorg. De Mantelzorglijn is hier de afgelopen dagen veel over gebeld. MantelzorgNL heeft deze zorgen aangekaart bij het Ministerie van VWS en gehoor gevonden.

Mantelzorgers kunnen met de verklaring over straat voor niet verplaatsbare en noodzakelijke mantelzorg.

Hoe werkt het?

  • Download het formulier Eigen verklaring avondklok
  • Vul je gegevens in.
  • Geeft aan vanaf en tot en met welke datum je tussen 21.00 uur en 4.30 uur buiten moet zijn.
  • Vink het vakje ‘Iemand anders heeft dringend mijn hulp nodig’ aan.
  • Vul bij toelichting in: Vanwege noodzakelijke en onuitstelbare mantelzorg.
  • Neem het formulier uitgeprint of digitaal mee als je tijdens de avondklok voor de mantelzorg de straat op moet.
  • De politie kan je onderweg om je ID en de Eigen verklaring avondklok vragen.
  • Zorg je voor meerdere mensen? Vul voor elke zorgvrager een aparte verklaring in.
  • De verklaring kan alleen gebruikt worden als bewijs om tijdens avondklokuren op straat te zijn. Niet voor andere (mantelzorg)zaken. We vragen je ook de verklaring zorgvuldig te gebruiken, en alleen voor noodzakelijke en niet uitstelbare mantelzorg tijdens de avondklok. Want het blijft belangrijk dat we ons zoveel mogelijk aan de oproep ‘blijf thuis’ van de overheid houden.
  • Politie kan navraag doen

Bij twijfel kan een buitengewoon opsporingsambtenaar of de politie ter bevestiging van de mantelzorg(relatie) bellen met je degene voor wie je zorgt.

Bent nu al ingeschreven als mantelzorger?
Voor de verklaring is inschrijving bij Welzijnskwartier niet verplicht. Maar het is wel interessant! Wij ondersteunen mantelzorgers in de gemeente Katwijk met beantwoorden van vragen en helpen goed voor jezelf te blijven zorgen. Registreer u gratis als mantelzorger en wij nemen contact met u. Via deze registratie helpen we u ook bij het eventueel aanvragen van de Blijk van Waardering. Dit is een bedrag van €100 die u via Welzijnskwartier van de gemeente kunt krijgen.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie
Meer informatie kun je vinden op www.rijksoverheid.nl/avondklok

 

Goede ideeën voor 2021? Laat ze horen!

Ik heb een leuk idee voor mijn buurt

Dansende meisjes