Jaarverslagen en ANBI

Welzijnskwartier heeft een ANBI-status dat zowel voordelen biedt voor gevers en wij als ontvanger. Informatie over onze Raad van Toezicht en omgang met financiele middelen vind je op deze pagina.

Contact

Jaarverslagen en ANBI Status

Naam instelling: Stichting Welzijnskwartier
KvK-nummer: 59647213

Bezoek- en postadres:
Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk

Visie en hoofddoelstelling van de stichting

De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in haar werkgebied (gemeente Katwijk en omstreken) en aan de leefbaarheid in het algemeen. De stichting richt zich daarbij op de inwoners van Katwijk en omstreken in het algemeen en op specifieke doelgroepen daarbinnen, zoals jongeren, ouderen en medelanders, met inachtneming van lokale behoeften, ongeacht afkomst en levensbeschouwelijke overtuiging; de stichting heeft tevens ten doel het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Raad van Toezicht

De heer W. Imthorn, voorzitter,
datum toetreding: 1-1-2014

VACANT, secretaris,
-

De heer A.W. Veldman, penningmeester,
datum toetreding: 1-1-2014

De heer J. van der Plas, 2e penningmeester,
datum toetreding: 1-1-2014

Mevrouw L. Remmelzwaal, algemeen lid
datum toetreding: 19-09-2017

Directeur-bestuurder
Mevr. Gwen Spies 

Beloningsbeleid
In het beloningsbeleid volgt Welzijnskwartier de schalen van de Cao Welzijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:

Bekijk hier jaarverslag 2020
Bekijk hier jaarverslag 2019

Bekijk hier ons financieel jaarverslag 2020

Welzijnskwartier heeft de ANBI-status

De ANBI-status heeft tot gevolg dat wij geen belasting hoeven te betalen over donaties. Het geld dat je schenkt, kunnen wij dus volledig gebruiken voor ons werk. Andersom kan de ANBI-status ook voordelen opleveren voor jou als donateur. Meer informatie over geven met belastingvoordeel is te vinden op de site van de Belastingdienst.

Een ANBI moet volgens de Nederlandse regelgeving beschikken over een RSIN.

Ons RSIN is: 853 586 846.