Jaarverslagen en ANBI

Welzijnskwartier heeft een ANBI-status dat zowel voordelen biedt voor gevers en wij als ontvanger. Informatie over onze Raad van Toezicht en omgang met financiele middelen vind je op deze pagina.

Contact

Jaarverslagen en ANBI Status

Naam instelling: Stichting Welzijnskwartier
KvK-nummer: 59647213

Bezoek- en postadres:
Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk

Visie en hoofddoelstelling van de stichting

De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in haar werkgebied (gemeente Katwijk en omstreken) en aan de leefbaarheid in het algemeen. De stichting richt zich daarbij op de inwoners van Katwijk en omstreken in het algemeen en op specifieke doelgroepen daarbinnen, zoals jongeren, ouderen en medelanders, met inachtneming van lokale behoeften, ongeacht afkomst en levensbeschouwelijke overtuiging; de stichting heeft tevens ten doel het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Lees ook het beleidsplan 2023 - 2026

Raad van Toezicht

Ontmoet onze betrokken Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder
Mevr. Gwen Spies 

Beloningsbeleid
In het beloningsbeleid volgt Welzijnskwartier de schalen van de Cao Welzijn.

Procuratiereglement
In dit procuratiereglement worden de interne bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd. Hiermee wordt helder inzicht geboden zowel intern als extern wie van Welzijnskwartier kan en mag binden ten opzichte van externe partijen.
Bekijk het reglement.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:

Bekijk hier ons jaarverslag 2023
Bekijk hier ons jaarverslag 2022
Bekijk hier ons jaarverslag 2021
Bekijk hier ons jaarverslag 2020
Bekijk hier ons jaarverslag 2019

Bekijk hier ons financieel jaarverslag 2023
Bekijk hier ons financieel jaarverslag 2022
Bekijk hier ons financieel jaarverslag 2021
Bekijk hier ons financieel jaarverslag 2020

Welzijnskwartier heeft de ANBI-status

De ANBI-status heeft tot gevolg dat wij geen belasting hoeven te betalen over donaties. Het geld dat je schenkt, kunnen wij dus volledig gebruiken voor ons werk. Andersom kan de ANBI-status ook voordelen opleveren voor jou als donateur. Meer informatie over geven met belastingvoordeel is te vinden op de site van de Belastingdienst.

Een ANBI moet volgens de Nederlandse regelgeving beschikken over een RSIN. Ons RSIN is: 853 586 846.

Bekijk hier het standaardformulier Publicatieplicht 2023
Bekijk hier het standaardformulier Publicatieplicht 2022
Bekijk hier het standaardformulier Publicatieplicht 2021
Bekijk hier het standaardformulier publicatieplicht 2020