Mooie ontmoeting #2 - Baptisten verbinden in coronatijd

Er zijn duizenden ontmoetingen tussen mensen. Blije, verdrietige, snelle, vurige, boze, ingewikkelde, frustrerende en spetterende ontmoetingen. Ze horen er allemaal bij in een mensenleven. Veel ontmoetingen passeren gewoon. Dat is jammer, want ontmoetingen kunnen zo mooi zijn en een stukje eenzaamheid voorkomen. Daarom staan we in deze serie stil bij wat een ontmoeting met mensen kan doen. Deze keer ontmoetingen ‘op afstand’ vanuit de Baptistengemeenschap, waarmee mensen in coronatijd elkaar toch konden vinden.

We weten het allemaal nog wel: zeker in de beginperiode van corona stond de wereld stil. De dans- en klaverjasavondjes verdwenen van het menu, evenals het sporten in teamverband. Een gezellig gesprek in de supermarkt kon ook niet meer en knuffelen met je bejaarde ouders of je beste vrienden werd ineens ‘verboden’. Daar weet minister Grapperhaus alles van.

Baptistengemeenschap
Toch zijn er ook in die tijd ontzettend veel mooie initiatieven ontstaan. Er is door organisaties nagedacht over hoe mensen op een andere manier te blijven betrekken bij activiteiten en met elkaar te verbinden. Dat leverde mooie ontmoetingen ‘op afstand’ op. Zo ook vanuit de Baptistengemeenschap. Wat zij organiseerden, is zeer in goede aarde gevallen.

Helena Katenberg, geboren en getogen in Rijnsburg is al bijna tien jaar in de kerk actief als jongerenwerker en doet dat met heel veel plezier. “Ineens werden we als kerk stilgezet. Mochten we eerst nog 100 mensen ontvangen, verviel die optie daags daarna. Pastor Jaap Ketelaar, jeugd, ouders en ikzelf, kwamen al snel in TriPodia samen. We moesten een plan maken. Wat kunnen wij als kerk doen om mensen met elkaar in verbinding te brengen en te houden? Want welke functie heeft een kerk wanneer dat niet meer op een ‘gewone’ manier kan?”

TV-programma
Pastor Jaap opperde het idee om een online tv-programma te maken, waarin ruimte is om gemeenteleden in beeld te brengen, om vandaaruit weer anderen te bereiken. Helena: “We hebben items gemaakt, teams bij elkaar gezocht en zijn maar gewoon gaan draaien. Het programma is een groot succes gebleken.”

Vanuit het project Hoornes in Beweging heeft de Baptistenkerk contacten gelegd met andere organisaties, waaronder Welzijnskwartier om hun medewerking te verlenen aan de opname van een video. Dit gaf veel saamhorigheid, maar vooral ook hilariteit. “Het heeft ons zeker iets opgeleverd”, gaat Helena verder, “vooral ook omdat het nog meer enthousiasme voor onze gemeente heeft gecreëerd. We hebben bijzondere mensen (beter) leren kennen, met hun eigenheid en diversiteit. Er is veel warmte ontstaan en dat is nog steeds voelbaar”. 

Tot slot zegt Helena: “Corona bracht en brengt veel spanning met zich mee en drukt ook zeer op een groep mensen die eenzaamheid kent. Ik wens dat we als gemeente kunnen bijdragen aan het draaglijk houden van dit gevoel van eenzaamheid. Dat we kunnen laten weten dat wij er ook voor hen zijn. Misschien wel juist voor hen.”

Vanaf oktober organiseert de Baptistengemeente weer een online programma.

Welzijnskwartier
Welzijnskwartier verbindt mensen en organisaties en ondersteunt groepen in de samenleving die het moeilijk hebben. We enken mee over mogelijkheden om mensen met elkaar te verbinden. Heeft u ook een mooi initiatief ontwikkeld de afgelopen maanden? Wilt u daar iets over vertellen? Neem dan contact op met Nathalie Walther van Welzijnskwartier. Zij wil uw verhaal graag horen! U kunt haar bereiken op 06-83707013.