Contactavonden voor ouders/verzorgers van mensen met autisme en/of AD(H)D

Vanaf 19 januari organiseert Welzijnskwartier in samenwerking met Stichting Klimkoord contactavonden voor ouders/verzorgers van mensen met autisme en of AD(H)D. In een informele setting en onder het genot van een kopje koffie/thee praten we over vra-gen die we hebben als ouders, verzorgers of betrokken volwassenen. Om mee te denken, tips uit te wisselen en een luisterend oor te zijn van elkaar. De invulling van deze avonden worden vormgegeven door een ervaringsdeskundige en een sociaal werker van Welzijnskwartier mantelzorgondersteuning. De eerste bijeenkomst op 19 januari zal in het teken staan van kennismaking en informatie over autisme en AD(H)D. Wil je een kijkje komen meenemen en niet meepraten, dan mag dat uiteraard ook.

Details
Georganiseerd door: Welzijnskwartier
Locatie: Tulpstraat 15a Katwijk aan Zee 
Wanneer: Elke derde woensdag van de maand van 19 januari 2022 tot en met juni 2022 -
Hoe laat: inloop 19.00 uur/start 19.15-20.30 uur

Aanmelden is niet verplicht, wordt wel op prijs gesteld. Stuur een mail aan mantelzorg@welzijnskwartier.nl. We kijken er naar uit jullie te mogen ontmoeten! Met toe-stemming van het ministerie van VW&S en Sociaal Werk Nederland heeft Sociaal werk een uitzondering op de avondklok.