Halt-medewerkers werken samen met Jongerenwerkers!

#SAMENBLOEIEN

 

Halt en Sociaal Werk Nederland slaan de handen in elkaar. Met extra middelen uit Zorg voor Jeugd is het project '#samenbloeien' ontwikkeld. Hiermee zetten Halt-medewerkers en jongerenwerkers zich samen in voor kwetsbare jongeren zodat deze jongeren veerkrachtiger worden en zich weerbaarder voelen in moeilijke situaties.

Halt-medewerkers, jongerenwerkers en de politie komen allemaal in aanraking met jongeren, ieder vanuit eigen taken, verantwoordelijkheden en maatschappelijke opvattingen. Om de impact van dat werk te vergroten hebben Halt en Sociaal Werk Nederland meer eenduidigheid gecreëerd in de samenwerking van de betrokken partijen. Samen met politie en zes jongerenwerkorganisaties zijn er activiteiten en producten ontwikkeld die de veerkracht en weerbaarheid van kwetsbare jeugd vergroten. Juist nu in coronatijd is het belangrijk om jongeren duidelijkheid te bieden over waar ze terecht kunnen met welk probleem.

Samenwerkingstool: Laat je inspireren en ga aan de slag!
Jongerenwerk en Halt werken al op veel plekken in het land samen, maar het is soms nog even zoeken naar de ideale vorm. Daarom hebben Halt-medewerkers en jongerenwerkers samen een tool ontwikkeld die je laat zien op welke thema’s samenwerking meerwaarde kan hebben. Bekijk de documenten samenwerkingstool + samenwerkingstool: preventieve gesprekken onder publicaties. Er staan ook 5 korte filmpjes in waarin sociaalwerkers/Jongerenwerkers samen met hun lokale Halt-collega vertellen hoe zij samenwerken. De filmpjes gaan over de volgende onderwerpen: Wapens en geweld; Groepsdruk; Ouderbetrokkenheid;Online Leefwereld 1; Online Leefwereld 2. Je vindt de Samenwerkingstool in de toolkit, hier.

Opdracht voor jongeren om jongerenwerk te leren kennen
De opdracht let’s meet is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die op verschillende leefdomeinen de fout in dreigen te gaan. Denk aan grensoverschrijdend gedrag, antisociale vrienden, een negatieve of helemaal geen vrijetijdsbesteding, het ontbreken van een sociaal vangnet, schooluitval of weinig toekomstperspectief. Door de opdracht ontdekt de jongere het bestaan van jongerenwerk en waarvoor hij/zij daar terecht kan. Vroegtijdige hulp en ondersteuning door het jongerenwerk kan zorg- en strafescalatie voorkomen. Bekijk de opdracht, bijbehorende notitieblad en een instructie voor professionals onder publicaties, hier in de toolkit.

Voorlichting sexting education
Sexting is tegenwoordig aan de orde van de dag en kan horen bij de normale seksuele ontwikkeling van de jongeren van nu. Maar het is wel belangrijk dat zij weten wat de spelregels zijn. Het ongevraagd delen van foto’s en filmpjes kan immers dramatische gevolgen hebben. Daarom hebben het jongerenwerk en Halt over dit thema samen een les ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Een les die jongeren ervoor behoedt slachtoffer of juist dader te worden van ongewenste sexting en die hen handvatten geeft om hun online communicatie leuk, veilig en respectvol te houden. Bekijk voor meer informatie de factsheet sexting education onder publicaties. De sheet 'voorlichting sexting education' vind je hier, in de toolkit.

Meer informatie én de hele toolkit vind je hier, op de website van #samenbloeien. Het project #samenbloeien is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met dank aan alle betrokken Halt-medewerkers en jongerenwerkorganisaties. Vragen? Neem contact op met info@halt.nl of info@sociaalwerk.nl.