In Memoriam: onze zeer gewaardeerde collega Frans Warmenhoven

“It’s my life
It’s now or never
But I ain’t gonna live forever
I just want to live while I’m alive“
Bon Jovi

Diep geschokt en bedroefd zijn wij na het plotselinge overlijden van onze dierbare collega

Frans Warmenhoven

Voor zijn jarenlange inzet, vanaf 1993 als administrateur en lid van de OR, zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd.

Voorgoed uit ons midden, maar nooit uit ons hart. In gedachten zijn wij bij de familie en vrienden

Bestuur, Directie, MT en collega's 
Welzijnskwartier