Logeerzorg ZHN ter ondersteuning van mantelzorgers van start

 

Het is zover. De pilot Logeerzorg voor ouderen die zelfstandig thuiswonen en een intensievere Wmo zorgvraag hebben, is van start. Logeerzorg is een tijdelijk verblijf voor thuiswonende ouderen die niet zonder verzorging of begeleiding van een naaste kunnen leven. Door logeerzorg kunnen mantelzorgers even op adem komen. 
Inwoners uit de gemeente Katwijk kunnen op de website logeerzorg aanvragen.  
Tijdens de pilot wordt logeerzorg geboden in locatie Noorderbrink in Alphen aan den Rijn. Het is de bedoeling dat er in de regio, op termijn, meer locaties en beschikbare plekken bij komen. 

Voor wie? 

De logeerzorg die zij bieden, is bedoeld voor thuiswonende ouderen in de regio Zuid-Holland Noord die niet zonder verzorging of begeleiding kunnen leven, met specifieke aandacht voor mensen met dementie. 

Kosten 

De komende tijd bieden zij logeerzorg aan in de vorm van een pilot, om de wensen in de regio goed in kaart te brengen. Tijdens de pilot zijn er voor mensen die gebruik maken van de logeerzorg in Zuid-Holland Noord geen kosten aan hun verblijf verbonden. 

Meer info via onderstaande link

https://logeerzorgzhn.nl/