Veilig, kansrijk en gezond opgroeien

Al jaren verzorgt Welzijnskwartier het jongerenwerk in de gemeente Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen. Maar wat houdt jongerenwerk eigenlijk in? Vijf vragen en antwoorden.

Contact

1. Klinkt goed dat ‘gezond, veilig en kansrijk opgroeien’, maar wat betekent dat precies?

Iedereen met kinderen weet dat jongeren veel zaken die op hun pad komen prima oppakken en oplossen. Maar jongeren die het niet kunnen oplossen en/of vastlopen, hebben daar een extra duwtje in de rug bij nodig. Dat hoort natuurlijk ook bij met vallen en opstaan volwassen worden. Als je dat ‘duwtje’ niet signaleert en daar niets mee doet, kan het uit de hand lopen. Denk bijvoorbeeld aan verveling, groepsdruk, overlast, schooluitval, problemen in thuissituatie, verslaving en zelfs criminaliteit. Door jongeren op te zoeken en met hun in gesprek te gaan, voorkomen we dat kleine uitdagingen grote problemen worden.

2. Moet je als ouder schrikken als je kind met het jongerwerk te maken heeft?

Nee hoor. We spreken dagelijks veel jongeren. Met de meeste is niet veel aan de hand. Zij redden het prima met hun ouders, school en sportclub. Een gesprekje met een van ons, biedt hun vaak het luisterende oor dat ze op dat moment even nodig hebben. Niets om je te zorgen over te maken. Als er echt iets aan de hand is, worden ouders natuurlijk wel betrokken.

3. Waar kom je het jongerwerk tegen?

Het meest zichtbaar zijn we op plaatsen waar jongeren op straat bij elkaar komen, zoals hangplekken. Zeker als daar overlast ervaren wordt door bijvoorbeeld rotzooi blijft liggen, harde muziek is, wordt gedeald of een gevoel van onveiligheid hangt. We luisteren dan naar wat zo’n groep wil en te zeggen heeft. Soms zorgen we dan voor een gesprek met omwonenden of organiseren we alternatieve activiteiten in een jongerencentrum. Van sportactiviteiten en gezonde kookavonden tot talenttrainingen en voorlichting over bijvoorbeeld sexting. Verder zijn we online actief op digitale plekken waar jongeren zitten.

4. Jullie willen dus voorkomen in plaats van genezen?

Precies, preventie daar gaat het allemaal om. Wij zijn dan ook superlaagdrempelig. Bij ons geen moeilijke formulieren, intakegesprekken en trajectplannen. Door goed te luisteren en samen naar oplossingen te zoeken, voorkomen we vaak dat jongeren ontsporen en zwaardere zorg nodig hebben. En omdat we zo goed weten wat er onder jongeren speelt, zijn we ook wel eens hun stem richting bijvoorbeeld de gemeente of een school.

5. En als het toch fout gaat met een jongere?

Het lukt inderdaad niet altijd een jongen of meisje uit de ellende te houden. In dat geval hebben we korte lijntjes met partners als politie, Halt, consulent leerrecht, GGD, Voor ieder 1, Brijder preventie en andere zorgpartijen. Als geen ander weten wij de weg in deze complexe wereld en verbinden we snel de juiste partijen met elkaar.

Contact

 

Wij helpen je graag

Foto van Marcel van Tol

Marcel van Tol

Sociaal Werker - Jongeren

Jongerenwerker Katwijk aan Zee