Buurtbakkies aan huis in Rijnsburg

Als de ouderen niet naar ons toe kunnen, komen wij naar de ouderen in Rijnsburg. Op donderdag 7 januari gingen mbo-stagiairs van Welzijnskwartier langs de deuren om aan ouderen te vragen hoe het gaat in deze pittige coronatijd. De reacties waren overwegend positief. Zo vertelde een mevrouw dat zij het een ontzettend leuk initiatief vond. ‘Goed dat er zo wordt omgekeken naar de oudere mensen in de wijk.’ 

Deze deur-aan-deur bezoeken zorgden voor verbinding met de wijkbewoners. Bij één kopje koffie hoeft het natuurlijk niet te blijven. Daarom werd er ook gevraagd of mensen behoefte hadden aan een vervolggesprek. 
 
Blijf in contact 
Zeker in deze tijd van de coronacrisis is het belangrijk om het contact op een veilige manier op te zoeken en te peilen hoe het gaat met de mensen om je heen. Dit is ook de reden waarom we langs de deuren gingen; om aan te tonen dat we er juist in deze gekke tijd zijn voor de mensen in Rijnsburg.  
 
De weken daarop hebben een aantal van deze vervolggesprekken plaatsgevonden. Natuurlijk geheel corona verantwoord op 1,5 meter afstand en met mondkapje op. De mbo-stagairs die deze bezoeken uitvoerden waren enthousiast ‘Het was zo leuk om in gesprek te gaan! Je zag echt wat alleen een praatje maken al voor goeds kan doen’. Daarom willen wij als tip meegeven; 'kijk om naar de mensen om je heen! Een klein praatje maken aan de deur met ‘die ene buurman’ kan al het verschil maken!' 
 
Heeft u vragen over de buurtbakkies of kunnen wij iets voor u doen? Neem contact op met het wijkteam van Rijnsburg. Te bereiken op: 071 403 33 23 

 

twee mensen bellen bij iemand aan

 

 

 

Skills voor jouw droombaan ontwikkelen!

Wil jij jouw talenten ontdekken, nieuwe mensen ontmoeten en iets doen voor de samenleving? Ben jij tussen de 14 en 27 jaar en wil je graag investeren in jezelf? Meld je dan aan voor het MDT-traject!

Doe mee aan MDT