Maatjesopmaat ontvangt €1000,- voor sportvisactiviteit

Stichting Maatjesopmaat heeft een financiële bijdrage van €1000,- ontvangen vanuit het lokale Sportakkoord voor hun mooie initiatief: Sportvissen met een maatje. Dit project, onderdeel van het bredere maatjesprogramma van de stichting, heeft als doel deelnemers op lange termijn met elkaar in contact te brengen, met ondersteuning van een toegewijde maatjescoach.

De kracht van de sportvisactiviteit lag ook in de samenwerking met twee andere lokale partijen: hengelsportwinkel Ons Stekkie en hengelsportvereniging HSV Brittenburgh die advies en materialen leverden. De recente uitvoering van dit initiatief op 23 september was een mooi succes met 13 deelnemers.

Tijdens deze dag werden deelnemers voorzien van een hengelset en instructies over het gebruik ervan. De groep werd vervolgens in tweetallen verdeeld, waarbij ze rouleerden van visplek en er een score werd bijgehouden voor de meest gevangen vis, de grootste vis en de diversiteit aan gevangen vissoorten. Het succes van het programma ligt vooral in de geslaagde koppelingen van maatjes en het stimuleren van zelfstandig vissen, ondersteund door een maatje.

De ochtend heeft niet alleen deelnemers samengebracht, maar heeft ook geresulteerd in nieuwe sociale contacten en afspraken om samen verder te vissen.

Het succesvolle evenement bewijst dat de sportvisactiviteit een waardevol initiatief is dat sociale verbondenheid creëert. Stichting Maatjesopmaat kijkt uit naar de voortzetting van dit project en nodigt geïnteresseerden uit om de mogelijkheden te ontdekken op de website: https://maatjesopmaat.nl/.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Michiel Smit via 06-27866471 of e-mail naar michiel@maatjesopmaat.nl.

Innovatieve ideeën worden beloond in de gemeente Katwijk!

Heb je ook een plan dat bijdraagt aan beweging of andere maatschappelijke doelen? Ontvang een financiële beloning! Het Kernteam Sportakkoord stimuleert innovatieve ideeën en beloont goede plannen van sportverenigingen en andere sportaanbieders met een financiële bijdrage. Deze stimuleringsmaatregel biedt de mogelijkheid om een financiële injectie van maximaal €1.500 te ontvangen voor plannen die bijdragen aan het bevorderen van beweging of het realiseren van maatschappelijke doelen.

Sportverenigingen en andere sportaanbieders worden aangemoedigd om hun innovatieve ideeën in te dienen via https://www.detoekomstvankatwijk.nl/projecten/lokaal-sportakkoord/challenges.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Gijs Nipshagen via 06-51284507of e-mail naar gijsnipshagen@welzijnskwartier.nl.