Ramadan en Iftat voor jongeren bij Welzijnskwartier

De ramadan is geweest. De afgelopen maand hebben Mohamed (Noordwijk), Anass (Lisse) en Soufian (Hillegom) uit de verschillende wijkteams samen activiteiten georganiseerd ten behoeve van de ramadan. Voordat we gaan vertellen wat voor leuks wij allemaal hebben gedaan, willen wij vertellen wat de ramadan nou eigenlijk is.

De ramadan, een heilige maand in de islamitische kalender, is een tijd van bezinning, liefdadigheid en spiritualiteit. Het markeert de periode waarin moslims zich richten op het zuiveren van hun ziel, het versterken van hun band met God en het tonen van solidariteit met de minder bedeelden. Het vasten is een daarin een belangrijk onderdeel van de ramadan. Van dageraad tot zonsondergang onthouden moslims zich van eten en drinken. Na zonsondergang komen families en vrienden samen om het vasten te breken met een maaltijd die bekend staat als Iftar.

Wij hebben voor onze jongeren tijdens de Ramadan twee van zulke Iftars georganiseerd, en dat was een groot succes! Maar dat was nog niet alles - er waren ook voetbaltoernooien, bakmiddagen en nachtinlopen. Het was een drukte van jewelste bij alle activiteiten, en zowel de vastende als niet-vastende jongeren genoten ervan en waardeerde het aanbod. Wat zo bijzonder was, was het gevoel van samenhorigheid dat heerste, ondanks dat de jongeren uit verschillende wijken kwamen en diverse culturele achtergronden hadden. Eén van de jongeren vertelde ons hoezeer hij het waardeerde dat het jongerenwerk speciaal iets voor hen organiseerde. Een aantal van deze jongeren voelen zich niet direct thuis bij ons reguliere aanbod, maar het Ramadanprogramma bleek perfect om hen aan te trekken en kennis te laten maken met wat wij te bieden hebben. Van daaruit kunnen we dan proberen om ons aanbod wat meer af te stemmen op hun behoeften. En niet te vergeten, het programma helpt ons ook om in contact te blijven met de jongeren die we vaak tegenkomen tijdens ons ambulante werk. Het was niet alleen een ervaring voor de bezoekers, maar ook voor onze collega's en stagiaires, die een kijkje konden nemen bij een Ramadanactiviteit - een ware culturele verrijking voor hen!

- Geschreven door jongerenwerker Soefian, werkzaam in Nexus (Hillegom)