Bijeenkomst Alzheimer Café: “Notariële zaken rondom dementie?”

Op woensdag 11 januari a.s. vindt een bijeenkomst van het Alzheimer Café plaats in het Huis van de Buurt Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62 te Katwijk. Kandidaat-notaris Rosalien Heemskerk informeert mantelzorgers deze avond over hoe zaken in de wet zijn geregeld en welke zaken je zelf kunt regelen om de belangen van degene met dementie en diens naasten te beschermen. Er is ook gelegenheid voor het stellen van vragen.  

Dementie veroorzaakt op den duur meer stoornissen in het denken, handelen en organiseren. Doordachte beslissingen nemen wordt onmogelijk. Naast de patiënt moet het ziekteproces steeds vaker belangrijke zaken overnemen en uiteindelijk ook besluiten nemen. Waaruit kan en mag dat? En wat moet je daarvoor regelen? 

Wilt u met ons meepraten over dit thema? U bent van harte welkom in de Zwanenburg. 

Alzheimer Café Katwijk is een ontmoetingspunt voor patiënten, familieleden, hulpverleners, vrijwilligers en overige belangstellenden die meer willen weten over leven met dementie. U bent welkom vanaf 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur. De bijeenkomst eindigt tussen 21.15 en 21.30 uur. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Het Alzheimer Café Katwijk is een samenwerkingsverband tussen Curadomi, DSV, Buurtzorg, Topaz, Welzijnskwartier, Marente en Alzheimer Nederland.   

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Corrie van Dijk, Topaz Overduin  tel. 071-4056111.