Welzijnskwartier blijft belangrijkste welzijnspartner in Katwijk

De gemeente Katwijk heeft grote opdrachten als jongerenwerk, mantelzorgondersteuning, sport & bewegen en vrijwilligersondersteuning gegund aan Welzijnskwartier. Met deze gunning blijft Welzijnskwartier de grootste en belangrijkste partner voor inwoners in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg op het gebied van Meedoen in de samenleving en Ontmoeten in de wijk.  

In totaal schreef de gemeente veertien opdrachten uit voor de maatschappelijke agenda. Hiervan zijn er negen aan Welzijnskwartier gegund. “We zijn blij dat de gemeente onze jarenlange meerwaarde voor de Katwijkse samenleving wederom erkent en honoreert”, zegt Piet van Arkel, directeur Welzijnskwartier. “Deze gunning is een extra stimulans om samen met de gemeente en partners in het sociale domein verder te bouwen aan een inclusief Katwijk, waarin iedereen welkom is, erbij hoort en ertoe doet.”

Uitval voorkomen  
De opdrachten die Welzijnskwartier zijn gegund, bestrijken het hele welzijnsterrein. Van Arkel: “De gemeente geeft ons het vertrouwen om met een breed pakket aan diensten mensen, verenigingen en organisaties te ondersteunen bij onder andere een gezonde leefstijl, kansrijk opgroeien, een vitale oudedag en een passend vrijwilligersaanbod. Met als doel om niemand aan de kant te laten staan en uitval in de breedste zin te voorkomen. Van uitval op school tot overbelasting van mantelzorgers. En van eenzaamheidsbestrijding bij senioren tot integratie van medelanders.”   

Integraal en wijkgericht  
De opdrachten uit de maatschappelijke agenda zijn als separate opdrachten uitgezet. Welzijnskwartier heeft bij de opdrachten waarvoor het heeft ingeschreven nadrukkelijk wel naar de samenhang tussen de opdrachten gekeken. “Bewegen vermindert eenzaamheid, veilige wijken zorgen voor meer ontmoeting, buurtinitiatieven verhogen inclusiviteit en ‘drempelloze' gebouwen maken meer participatie mogelijk”, legt Van Arkel uit. “Onze kracht ligt in het verbinden van partners èn thema’s. Omdat we zoveel opdrachten hebben gekregen, kunnen we de gemeente met onze integrale werkwijze blijven faciliteren. Een werkwijze waarmee we opnieuw mooie maatschappelijke resultaten gaan bereiken.”  

Doe Mee In Katwijk  
De komende maanden staan in het teken van samen met de gemeente en andere partijen die een opdracht hebben gekregen, de maatschappelijke agenda concretiseren en op elkaar afstemmen. Welzijnskwartier heeft hier al een start mee gemaakt met het digitale platform http://www.doemeeinkatwijk.nl. Op deze site vindt jong en oud alle activiteiten van zowel Welzijnskwartier zelf als van lokale verenigingen. Ook kunnen vragers en aanbieders van vrijwilligerswerk op doemeeinkatwijk.nl terecht voor een moderne vacaturebank.  

Welzijnskwartier medewerkers die voor de klas staan met Shitzooi

Welzijnskwartier blijft zich inzetten voor iedereen in de gemeente Katwijk. Van jong tot oud. Met beweging en ontmoeting. In jongerencentra en Huizen van de Wijk. En in vele samenwerkingsverbanden, zoals in het award-winning voorlichtingsprogramma Shitzooi voor jongeren over sexting en cyberpesten.