Nieuw beleidsplan 2023-2026 - We have a Dream

We have a dream

Welzijnskwartier heeft een nieuw beleidsplan. Ook de komende vier jaar wil de sociaal welzijn organisatie werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen ertoe doet, erbij hoort, anderen ontmoet en zinvol bezig is. 
 
Wat staat er in het beleidsplan? 
De samenleving staat voor forse uitdagingen waar geen eenvoudige oplossingen voor zijn. Het ik-tijdperk is voorbij. Jongvolwassenen willen werken voor organisaties die de wereld net even mooier maken. En organisaties willen graag bijdragen aan die wereld, maar zijn zoekende. Welzijnskwartier heeft niet alle antwoorden, maar wil de zoektocht naar impact initiëren. Het nieuwe beleidsplan van Welzijnskwartier is gepubliceerd op 14 februari en zet koers voor de komende vier jaar. 
 
Gezamenlijke droom waarmaken 
Bij het maken van dit strategisch beleidsplan heeft Welzijnskwartier met inwoners en diverse partners gesproken over wat nodig is om de grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Samen werd er gezocht naar oplossingen en nieuwe werkwijzen. Naar een gezamenlijke droom, waarin iedereen mee kan doen.  
 
Andere manier van denken, zorgen en samenwerken 
Welzijnskwartier zet in op preventie, eigen kracht en een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet, erbij hoort en ontmoet. Voorkomen is hierbij belangrijker dan genezen. Dat vraagt om een andere manier van denken, zorgen en samenwerken. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid geeft hierbij richting.  
 
Innovatie en ondernemerschap 
Welzijnskwartier wil zich de komende jaren omvormen tot een netwerkorganisatie waarbij vernieuwing en ondernemerschap voorop staan. De organisatie wil zich inzetten voor belangrijke maatschappelijke thema's waarin Welzijnskwartier, samen met anderen, het verschil kan maken. Thema's als veerkrachtige jeugd, armoedebestrijding, mantelzorg in balans, versterken van de gezonde leefstijl, sterke sociale wijken, een inclusieve samenleving en verbinding tussen wonen, welzijn en zorg. Welzijnskwartier gelooft in de kracht van verbinden en wil samenwerken met bedrijven en organisaties in de Duin- en Bollenstreek die deze droom geloven: een samenleving waarin iedereen ertoe doet, erbij hoort, anderen ontmoet en zinvol bezig is. 
 
Meedenken en meedoen! 
Enthousiast over de droom? Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving en ook bij Welzijnskwartier. Daarom zet de organisatie zich in voor een leven lang ontwikkelen, een leven lang vrijwilligerswerk. Word daarom vrijwilliger bij Welzijnskwartier en ontdek hoe leuk modern vrijwilligerswerk is. Meer weten? Of even sparren? Mail naar ikdoemee@welzijnskwartier.nl.