19 februari - Welzijnswerk in de coronawinter = OMDENKEN is het toverwoord - Margreet

Afgelopen oktober schreef ik over de eenzaamste ‘week tegen eenzaamheid’ die ik in mijn carrière meemaakte. Ik maakte me zorgen over de lange coronawinter die we nog voor de boeg hadden. We zitten er inmiddels middenin en het valt niet mee.  

 

Margreet Adam

Margreet Adam, Gebiedsmanager Welzijnskwartier


Vanuit Welzijnskwartier proberen we op zoveel mogelijk manieren in contact te blijven met degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en dat te bieden wat ze nodig hebben. In dit blog enkele ervaringen uit onze dagelijkse praktijk. Ik denk dat 60% van ons werk door corona veranderd is. OMDENKEN is het TOVERWOORD bij alles wat we doen en organiseren.  

In aanloop naar de herfst leek het onze sociaal werkers sport verstandig om veel buitenactiviteiten te organiseren. Contact buiten leek het meest veilig. We startten een wandelclub, een Vitality Club en het wandelvoetbal was harstikke populair. Helaas gingen al snel de sportverenigingen dicht voor volwassenen en mocht je nog maar met 4 en later met 2 volwassenen buiten sporten. Die Vitality Club moest stoppen. Oplossing: de wandelclub wandelt nu in duo's.  
 
Veel creativiteit  
Ook alle activiteiten in de wijkcentra werden in kleine groepjes georganiseerd. Het mocht helaas niet baten, de besmettingen namen toe en een lockdown was onvermijdelijk. Alles moest langzaam, maar zeker dicht. ‘Hoe doe je je werk als sociaal werker onder deze omstandigheden? Wat kan er nog wel?’ werden de belangrijkste vragen. Dit is momenteel het uitgangspunt van al onze medewerkers. Dat vraagt veel creativiteit en inzet en je weet van tevoren nooit hoe het uitpakt. 

Om elkaar te inspireren, brainstormen we regelmatig online met elkaar. Het is stimulerend om te horen hoe er bij Kattuk.nl een aantal veilige studieplekken zijn voor jongeren die thuis geen plek hebben om te studeren en zich zorgen maken over hun studieresultaten. Het is ook mooi om te horen hoeveel er gewandeld wordt. Wij noemen dit ‘Walk & Talk'. Met name jongeren en statushouders maken hier dankbaar gebruik van. Het is een prettige manier van met elkaar praten. Juist naast elkaar durven jongeren zich in vertrouwen te uiten en over hun onzekerheden te praten. Zo face-to-face via teams werkt dat niet. En kleine verrassingen helpen. Het Kattukse ‘vissie bakken’ blijkt een succes. We bezorgen als verrassing versgebakken vis bij buurtbewoners thuis.  

Dankzij RTV Katwijk kunnen we de bijeenkomsten van het Alzheimercafé voorzetten op de radio. Een onverwachte topper bleek de 'Beweegbingo’. Een echte gezinsactiviteit, die met name tijdens de basisschoolsluiting zeer gewaardeerd werd. Gelukkig mogen we als welzijnsorganisatie net iets meer- in het belang van onze kwetsbare medemens. De ‘Koffie-plus', het koffiemoment voor eenzame ouderen, kan daarom in kleine groepjes doorgang vinden. De medewerkers van het wijkteam leiden de mensen toe, zodat we echt degene bereiken die het nodig hebben.  

Extra budgetten  
Bijzonder van deze periode is dat er veel nieuwe initiatieven ontstaan. We worden daarbij gesteund door de gemeentes en de extra budgetten van het rijk die voor jongeren zijn vrijgegeven. Hierdoor zijn er Wintergames en kunnen we in Katwijk en Noordwijk komende lente starten met de methode Join Us, speciaal voor jongeren die eenzaam zijn. Dit geldt ook voor Welzijn op Recept. Dit is een nieuwe manier van samenwerken, waardoor de huisartsen gemakkelijker kunnen doorverwijzen naar welzijn. De eerste vier aanmeldingen zijn inmiddels geweest, en het lukt gelukkig goed om ook hier het verschil te maken. Met veel creativiteit, geduld en vooral de medewerking met alle partners en vrijwilligersorganisaties kunnen we mensen steunen in deze moeilijke winter.  

Soms moet je wekelijks je programmering omgooien 
Natuurlijk verloopt niet alles vlekkeloos en kosten sommige zaken veel tijd en energie. Zo hebben we de Dag van de Mantelzorg 3 keer ‘omgegooid’. Het werd uiteindelijk een kaartje. Het was pittig in de aanloop naar Oud- en Nieuw ‘op straat te zijn’ en is het frustrerend om soms wekelijks je programmering om te moeten gooien.  

Daarom veel DANK en WAARDERING voor alle Welzijnskwartiercollega's, die het toch elke keer weer doen. We doen het samen. Ook als het soms moeilijk is. Dat maakt dat we deze winter doorkomen. En zien uit naar betere tijden.   
 
Maakt u zich zorgen om iemand of kent u iemand die ondersteuning nodig heeft van Welzijnskwartier? Neem contact op met de frontoffice@welzijnskwartier.nl  Wij denken graag mee!