8 okt 2020 - Integraal en wijkgericht digitaal platform - Gwen Spies

Gwen Spies

Gwen Spies, gebiedsmanager Welzijnskwartier

Help, weer een digitaal platform in het sociale domein

Laatst was ik samen met Annie, een buurtbewoner van 72 jaar, in Huis van de Wijk De Schelp op zoek naar een leuke activiteit. Annie wilde gewoon gezellig met anderen iets doen en zich nuttig voelen. Wat maakte niet zoveel uit, Annie staat voor veel dingen open. Samen zijn we gaan googelen op seniorenactiviteiten in de wijk Katwijk Noord. Je zou denken dat je in het enorme aanbod, snel een mooie activiteit vindt, maar dat bleek niet het geval. Omdat er geen goed overzicht is, hadden we op een gegeven moment twaalf tabbladen openstaan met sites en platforms waar steeds stukjes van het aanbod stonden vermeld. Als ik in dit woud van platforms en communities mijn weg al niet kan vinden, dan lukt het heel veel mensen waarvoor die bedoeld zijn zeker niet, zoals Annie.

Die versnippering zie ik overal in de Duin- en Bollenstreek waar ik gebiedsmanager ben van Welzijnskwartier. Wij organiseren zelf activiteiten waarmee bijvoorbeeld mantelzorgers, vrijwilligers, jongeren en senioren elkaar kunnen ontmoeten. Maar bovenal faciliteren wij burgerinitiatieven, verenigingen en organisaties om met elkaar een aanbod te organiseren dat gericht is op meedoen in de samenleving.

In onze regio zijn sites, platforms en Faceboekgroepen voor ogenschijnlijk heel diverse onderwerpen en thema’s. Denk aan sporten voor jongeren, wijkcommunities, Huizen van de Buurt / buurtcentra, opvoeden en opgroeien, LVB-ers en nog veel meer. En vanuit diverse kanten hoor ik steeds opnieuw de volgende vraag: ‘Zullen we voor deze buurt of dit thema ook een apart platform creëren?’

Bewegen, eenzaamheid, lotgenotencontact, opgroeien, veiligheid en tafeltjedekje is één thema

Ik zei ogenschijnlijk want al die thema’s hebben natuurlijk wel degelijk met elkaar te maken. Bewegen vermindert eenzaamheid, veilige wijken zorgen voor meer ontmoeting, buurtinitiatieven verhogen zelfregie en inclusiviteit en toegankelijke gebouwen maken meer participatie nodig. Als we al deze thema’s blijven opknippen, is het bijna onmogelijk om gezamenlijk tot een vraaggericht en integraal aanbod te komen. Een aanbod waar mensen door de bomen wel het bos zien. Een aanbod waarmee aanbieders op het gebied van wonen, zorg, welzijn en werk elkaar aanvullen in plaats van beconcurreren. 

Proven concept

Ik heb de afgelopen jaren veel dure platforms zien ontstaan, maar bijna net zoveel een stille dood zien sterven. Zowel op lokaal als op regionaal en landelijk niveau. Ik ben ervan overtuigd dat dit komt omdat er bij aanvang te weinig is nagedacht over de invulling van drie woorden:

  • Vraaggericht
  • Integraal
  • Wijkgericht

Vanuit deze drie woorden startte Welzijnskwartier met een nieuw platform: Zomer in Katwijk. Op dit platform werden dit jaar alle coronaproof zomeractiviteiten van onze partners en onszelf aangeboden. Inwoners uit Katwijk konden daarop heel eenvoudig de activiteit vinden die bij hen pasten. Jong en oud, mantelzorgers en vrijwilligers, bewegen en ontmoeten, wijk A en B, gezinnen en individuen, iedereen werd bereikt.

Doe Mee in Katwijk

Zomer in Katwijk was een succes en voor ons reden om het achterliggende platform nu stap voor stap uit te bouwen. Onder de naam Doe Mee in Katwijk creëren we een vraaggericht, integraal en wijkgericht platform in het sociale domein, waarmee inwoners ertoe kunnen doen, erbij kunnen horen en elkaar kunnen ontmoeten. En aanbieders écht kunnen samenwerken en elkaar kunnen aanvullen. Uiteraard is Doe Mee In makkelijk uit te breiden naar Noordwijk, Hillegom, Teylingen, Hillegom, Wassenaar, Leiden, Oegstgeest etc.

En Annie …

Nou, die heeft ondertussen haar ‘droombaan’ gevonden: vrijwilliger bij de kookmiddag voor jongeren met een licht verstandelijke beperking.