Blog: Dit gaat de jongerenraad doen in 2022

Geschreven door Renate van Leeuwen - Raad van Advies

Begin 2021 startte de Raad van Advies voor Project Talent. Een groep jonge mensen uit de Duin -en Bollenstreek bogen zich over allerlei vragen die vanuit de vrijwilligerswerkorganisaties van Project Talent kwamen. De adviezen die opgeleverd werden voldeden aan de behoeften vanuit het werkveld en waren een groot succes. Vanuit verschillende organisaties en gemeenten kwam de vraag of deze jongerenadviesraad zich niet breder kon inzetten. Aan deze vraag is nu voldaan!

Vanaf 2022 zet de adviesraad zich in op alle thema’s waarin Welzijnskwartier actief is. Denk bijvoorbeeld aan statushouders, mantelzorg, vluchtelingenzorg, integratie en jongerenwerk. De adviesraad zal, net als vorig jaar, Welzijnskwartier en andere organisaties van verschillende concrete handvatten hebben voorzien. Hiermee kunnen ze gelijk uit de voeten. Maar wie zijn die mensen?

Adviesraad Welzijnskwartier
De adviesraad bestaat uit vijf jonge mensen (15 tot 35 jaar) uit de Duin- en Bollenstreek. Dit zijn Renate van Leeuwen (voorzitter), Isa Quak, Valentina Bouman-Smit, Arjan Geerlings en Eva Roelandse. Renate van Leeuwen, voorzitter van de adviesraad, is sinds de start in 2021 betrokken en heeft samen met Welzijnskwartier de adviesraad vormgegeven en de (vorige) projectleider begeleid. Zij continueert haar rol en zal ook komend jaar samen met projectleider Marloes de Mooij de adviesraad verder uitbouwen en begeleiden. Er liggen allerlei interessante dingen op de stapel. Valentina en Isa gaan hun tweede jaar bij de adviesraad in. Arjan en Eva hebben zich dit jaar bij de adviesraad gevoegd. Gezamenlijk zullen zij zich samen met Marloes vol enthousiasme inzetten om de organisaties van bruikbaar advies te voorzien.

Wat zijn de plannen voor 2022?
De adviesraad heeft zelfstandig twee adviesonderwerpen gekozen waarmee zij dit jaar aan de slag gaan: ondersteuning van jonge vluchtelingen uit Oekraïne en het tegengaan van eenzaamheid. Het vraagstuk over Oekraïense vluchtelingen richt zich op de korte termijn, namelijk het op een zinvolle wijze overbruggen van de periode tot het starten van de scholen in september. Daarnaast buigen wij ons over manieren waarop we jonge vluchtelingen in contact kunnen brengen met Nederlandse leeftijdsgenoten.

Het vraagstuk over eenzaamheid zal later dit jaar een groter, langlopend adviestraject zijn. Hierbij zal de adviesraad met diverse organisaties, gemeenten, professionals en ervaringsdeskundigen gaan spreken om vervolgens tot een schriftelijk advies te komen. Hierover later meer.

Inschakelen? Neem contact op!
Naast voorgaande twee concrete schriftelijke adviezen, zal de adviesraad zich ook buigen over allerhande kleinere vragen die vanuit Welzijnskwartier, vrijwilligersorganisaties of gemeenten aan hen gesteld worden. Als jij of jouw organisatie vragen hebben of graag eens van gedachten willen wisselen, neem dan contact op met Renate van Leeuwen via adviesraad@welzijnskwartier.nl.

Heb je, na dit gelezen te hebben, ook zin om je bij Adviesraad Welzijnskwartier te voegen? Dat kan! Neem vrijblijvend contact op met Marloes de Mooij, projectleider Project Talent, via marloesdemooij@welzijnskwartier.nl.

Meer Project Talent

Project Talent (MDT) is het project voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar uit de Duin- en Bollenstreek. In februari starten er weer groepen in Katwijk, Noordwijk en Lisse. We gaan aan de slag met trainingen, individuele begeleiding en vrijwilligerswerk bij lokale organisaties. Vanaf juni start een nieuwe ronde!