In gesprek met een vluchteling op Wereldvluchtelingendag

Op donderdag 20 juni is het Wereldvluchtelingen dag. Op deze dag staan we stil bij alle mensen op de vlucht voor oorlog en geweld.

Vluchtelingen met een status die in de gemeente Katwijk wonen willen graag mensen ontmoeten en met hen praten. Dat draagt bij aan het leren spreken en verstaan van de Nederlandse taal en daarnaast vergroot het hun netwerk. Ook raken zij op deze manier wat meer vertrouwd met Nederlandse gewoonten en gebruiken.

Maar om zomaar een gesprekje aan te knopen en contacten te leggen is niet eenvoudig. Om het contact juist op Wereldvluchtelingendag mogelijk te maken, bieden vluchtelingen op verschillende plaatsen in Katwijk passerende mensen een kopje koffie aan en hopen zo in gesprek te gaan. Samen een kopje koffie drinken draagt bij gezelligheid en verbinding. Ze zijn onder andere te vinden in het winkelgebied in Katwijk aan Zee (ochtend) en de Hoornespassage in Katwijk Noord (middag) en kijken er enorm naar uit om verschillende mensen te ontmoeten en te spreken.