Uitnodiging netwerkbijeenkomst Eenzaamheid

Het percentage 15-plussers, dat zich sterk emotioneel eenzaam voelde, nam tussen 2019 en 2021 toe van 8 naar 11 procent. Onder 15- tot 25-jarigen is dit aandeel met 14 procent het hoogst. Ook laat deze groep de sterkste toename zien ten opzichte van twee jaar eerder, toen 75-plussers nog het vaakst emotioneel eenzaam waren. (Bron: CBS, 2022)

Jongeren vaker eenzaam dan ouderen. Wie had dit vijf jaar geleden kunnen voorspellen? Sprak men over eenzaamheid, dan sprak men over ouderen. Ook interventies waren gericht op ouderen en vooral gebaseerd op het bieden van ontmoeting. Inmiddels is er meer kennis over hoe eenzaamheid ontstaat, wat er gebeurt in de hersenen en hoe je eenzaamheid kunt aanpakken. Kennis die we graag met u willen delen tijdens onze jaarlijkse interactieve netwerkbijeenkomst.

We willen u inspireren met lokale voorbeelden, waarbij eenzaamheid effectief bespreekbaar en bestreden wordt. Diverse partijen en ervaringsdeskundigen, waaronder Maatjesopmaat, Wijkcentrum Centraal van Gemiva/Het Raamwerk, Join Us, ExpEx, Annet Gijsman (eenzaamheidsspecialist) en anderen geven een korte pitch. We besteden dit keer extra aandacht aan de jeugd. Hoe ervaren zij eenzaamheid en wat werkt voor hen? Er is voldoende ruimte om door te praten en nieuwe ideeën en connecties op te doen. We nodigen onderwijs, jeugdzorg en organisaties die zich inzetten voor jongeren van harte uit om aan te sluiten bij ons netwerk.

Praktisch
Wanneer: Woensdag 20 september van 17:00 - 20:00 uur | Inclusief maaltijd
Waar: De Roskam, Turfmarkt 2 Katwijk
Voor wie: Zorg- & Welzijnsorganisaties, vrijwilligers & geïnteresseerde inwoners
Aanmelden verplicht: Voor 16 september via frontoffice@welzijnskwartier.nl

De netwerkbijeenkomst wordt  georganiseerd door Gemeente Katwijk, Welzijnskwartier en Maatjesopmaat.

 

Doe Mee Festival

Katwijkse verenigingen en organisaties hebben heel veel te bieden! Wat precies? Dat laten zij zien op het Doe Mee Festival op 9 september 10:00-16:00 uur op het Marktplein naast Aquamar. Er zijn grote en kleine workshops, optredens, activiteiten en een gezellige informatiemarkt.  
  
Het Doe Mee Festival is voor jong en oud. De naam verklapt al het idee van het event: MEEDOEN. Bij alles wat er op het marktplein gebeurt staat MEEDOEN centraal. Lekker actief meedansen met DC Dance, meezingen met Romans Twelve, radio maken voor RTV Katwijk of ontdek het vrijwilligerswerk in buurt. Laat je inspireren bij het Blijtank Station, proef de lekkerste gerechten in de foodcorner of stap op de smoothiefiets. Ervaar dit en nog veel meer aanbod van lokale organisaties op 9 september.