Wie verdient de Vrouwe van Katwijkprijs 2019

Kent u een vrouw die zich, professioneel of vrijwillig, inzet voor vrouwen in Valkenburg, Rijnsburg en/of Katwijk? Een vrouw die zich profileert met bijzondere activiteiten en andere vrouwen inspireert? U kunt deze vrouw opgeven voor de Vrouwe van Katwijkprijs!

Wat is de Vrouwe van Katwijkprijs?

De prijs is tien jaar geleden in het leven geroepen om een vrouw uit de Katwijkse gemeenschap te onderscheiden en centraal te stellen. De prijs is bedoeld om bij te dragen aan een positieve beeldvorming van de vrouw en om initiatieven en activiteiten voor en door vrouwen onder de aandacht te brengen.

Voorwaarden voor het ontvangen van de prijs: de vrouw moet wonen in Valkenburg, Rijnsburg of Katwijk en zich professioneel of vrijwillig inzetten voor de vrouwen in de Katwijkse samenleving. De prijs bestaat uit een oorkonde, een onderscheiding en een beeldje. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de internationale vrouwendag op vrijdag 8 maart 2019

Praktisch
Kandidaten kunnen tot 16 februari 2019 voorgedragen worden via dit voordracht formulier
Inleveren formulier: per mail: corinehoek@welzijnskwartier.nl of per post: Welzijnskwartier, Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk.
De uitreiking van de Vrouwe van Katwijkprijs is onderdeel van de internationale vrouwendag.

Voordrachtformulier Vrouwendag Wordversie