Kom in het mantelzorgpanel

Wil jij met ons meedenken over mantelzorgvraagstukken?

Welzijnskwartier wil goed op de hoogte zijn van de wensen en behoeften van onze mantelzorgers. Daarom willen wij in 2022 gaan starten met een mantelzorgpanel. Ben jij mantelzorger en wil jij graag je ervaringen en mening delen over bijvoorbeeld de volgende zaken:

  • Hoe bereiken wij meer mantelzorgers?
  • Hoe kom je beter in beeld bij professionals?
  • Respijtzorg en
  • Waardering voor mantelzorgers.

Meld je dan aan!

De manier en frequentie hoe we met jullie willen gaan communiceren staat nog open. Ook dit willen wij graag met jullie overleggen.

Stuur een mail aan mantelzorg@welzijnskwartier.nl