Mantelzorgmakelaar


Voor als je wat extra hulp kunt gebruiken is het mogelijk om onze mantelzorgmakelaar te raadplegen.

Welzijnskwartier werkt samen met mantelzorgmakelaar

Het kan een uitdaging zijn om alles als mantelzorger georganiseerd te krijgen en je weg te vinden in het doolhof van zorgwetten en -regelingen, loketten en instanties. Soms zie je door de bomen het bos niet meer en kun je wel wat hulp gebruiken. Op die momenten kun je regelhulp krijgen van een mantelzorgmakelaar.

Vanuit Welzijnskwartier werken wij samen met mantelzorgmakelaar Inger Zeelenberg. Zij kan tijdelijk regeltaken overnemen, informatie verstrekken en meedenken over het zorgplan en jouw inzet. Wat heb jij eigenlijk nodig om mantelzorg te kunnen verlenen op een goede manier; met liefde en zorg en vooral met tijd voor elkaar?!

Zorgverzekeraar

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de inzet van mantelzorgmakelaars vanuit de aanvullende zorgverzekering. Dit kan vanuit de polis van de cliënt of vanuit de verzekering van de mantelzorger. Kijk op www.bmzm.nl voor een overzicht van verzekeraars en hun vergoedingen. Welzijnskwartier is een proefsamenwerking gestart met een mantelzorgmakelaar en biedt momenteel ook ondersteuning van een Mantelzorgmakelaar als je niet de juiste aanvullende verzekering hebt. Aan de hand van de resultaten kijken we of we deze samenwerking kunnen voortzetten.

Met wat voor vragen kan jij terecht bij de mantelzorgmakelaar

  • Organiseren van persoonlijke hulp op maat, opvang, hulpmiddelen vervoer en respijtzorg - In kaart brengen van het zorgsysteem rondom degene die zorg nodig heeft
  • Opstellen van zorgplannen en Pgb-budgetten
  • Invullen van formulieren en het op orde krijgen van administratie
  • Contactpersoon voor uitvoerende instanties zoals het CAK, zorgkantoor, gemeente of SVB
  • Impact van (mantelzorg) uitzoeken op het gebied van zorg, welzijn, wonen, arbeid, inkomen en recht
  • Opstellen van bezwaarschrift of klacht
  • Informeren over vertegenwoordiging, bewindsvoering en mentorschap
  • Aanvragen van indicaties en vergoedingen op grond van Wmo, Wlz, zorgverzekering, jeugd- en participatiewet.

Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat een mantelzorgmakelaar voor jou kan betekenen. Mantelzorg begint bij zorg voor jezelf!

Wij helpen je graag

Foto van Annelies van Paridon

Annelies van Paridon

Sociaal werker

Sociaal werker