Verhuizing Schelp

Vanaf 1 december verhuizen we naar Cleijn Duinplein 24 in Katwijk. Dit is geen eindbestemming, maar voor nu een erg fijne plek! Een frisse plek met veel daglicht. Samen eten, koffieochtenden, beweegactiviteiten en jongerenactiviteiten komen hier zoveel als mogelijk terug. Ook blijven we in de Hoornes zichtbaar! Per 1 januari 2023 starten we op deze nieuwe plek het jaar op.

Buurtcentrum De Schelp verhuist en dat zorgt voor meer betaalbare woonkansen

Welzijnskwartier verhuist eind 2022 naar een tijdelijk nieuwe plek. In Cleijn Duinplein 24 vindt zij haar nieuwe thuis voor alle activiteiten. Dunavie kocht De Schelp van de gemeente Katwijk, waar Welzijnskwartier van huurt. Op deze plek in de Hoornes komen nieuwe sociale- en vrijesector huurwoningen. De eerder gesloopte 81 portiekwoningen en De Schelp maken plaats voor 114 nieuwe woningen. Er worden dus meer woningen terug gebouwd dan er gesloopt zijn. 

Per 1 januari 2023 starten we daar het nieuwe jaar fris op!’

Bestuurder Gwen Spies van Welzijnskwartier is blij met de nieuwe plek. ‘We wisten dat de al jaren geleden gesloopte woningen aan de Boerslaan plaats zouden maken voor nieuwbouw. Welzijnskwartier heeft samen met vrijwilligers en deelnemers de afgelopen jaren mooie tijden gekend in dit buurtcentrum. Veel mensen hebben er mooie herinneringen gemaakt. Die gaan we nu samen maken in Cleijn Duinplein 24. In ieder geval voor de komende jaren, totdat er een nieuw centrum voor multifunctionele activiteiten in de Hoornes terugkomt.

Het is een frisse plek, met veel daglicht. Samen eten, koffieochtenden, beweegactiviteiten en jongerenactiviteiten komen hier zoveel als mogelijk terug. Voor andere activiteiten zoeken we vervangende locaties. En we zijn altijd op zoek naar ideeën van mensen, waar is nog meer behoefte aan? We kijken uit naar onze nieuwe plek. Ook omdat we vanuit ons welzijnswerk de noodzaak voor sociale huurwoningen en vrijesectorwoningen kennen. Per 1 januari 2023 starten we daar het nieuwe jaar fris op!’
 

Een plan voor het hele gebied

De gemeente verkocht De Schelp aan Dunavie, omdat deze locatie in het plangebied Hoornes Noordoost valt. Niet alleen op de plek van fase 2A (tussen de Boerslaan en de Suurmondstraat) hebben Dunavie en gemeente Katwijk plannen gemaakt. Ook de andere straten tot aan de Langeveldstraat en Biltlaan komen hierin terug. Projectontwikkelaar Bert Veldman van Dunavie verklaart daarmee ook waarom het zo lang duurde. ‘We wilden per se het totale gebied passend ontwikkelen, niet alleen fase 2A. En dat kost helaas veel tijd. Samen met de gemeente Katwijk zijn we nu tot een totaalplan gekomen, waarmee we in dit gebied tussen nu en 2028 ruim 392 woningen bouwen. Dus 95 woningen méér dan er stonden. We focussen nu op de bouw van fase 2A. Dat wachten heeft lang geduurd, maar zorgt uiteindelijk voor meer woonkansen. Dat is hard nodig’.
 

Wethouder Mostert ziet graag meer voorbeelden zoals Hoornes Noordoost

‘De ruimte voor nieuwbouw binnen onze gemeente is beperkt. En de gemeente Katwijk doet er alles aan om woningen te bouwen’, zegt wethouder Gerard Mostert. ‘Ik ben blij dat we nu eindelijk aan de slag gaan in Hoornes Noordoost en ook hier voor onze inwoners betaalbare woningen bouwen. Zelfs meer dan er oorspronkelijk stonden! De gebiedsvisie die gemaakt is door Hoornes samen in beweging, is meegenomen in de plannen. Ook de doelstellingen die wij als gemeente hebben op het gebied van groen, duurzaamheid en

inrichting van de openbare ruimte zijn meegenomen. De planning is dat eind van het jaar De Schelp gesloopt wordt en de nieuwe woningen in fase 2A halverwege 2025 worden opgeleverd’.

 

Plannen delen met de wijk op 7 juli 2022

De direct omwonenden worden persoonlijk bijgepraat door Dunavie en de gemeente Katwijk over de nieuwbouwplannen. Zij ontvangen een uitnodiging voor een bijeenkomst op 7 juli 2022. Ook kunnen zij meedenken over de invulling van het openbaar groen. Niet voor niets zijn beide partijen trots op de plek die openbaar groen inneemt in deze plannen. Na deze informatieavond zijn de plannen te vinden op dunavie.nl/hoornesnoordoost en welzijnskwartier.nl/verhuizing.