Gwen Spies wordt nieuwe directeur-bestuurder Welzijnskwartier

Per 1 januari 2021 volgt Gwen Spies vertrekkend directeur Piet van Arkel op bij Welzijnskwartier. Welzijnskwartier is de brede welzijnsorganisatie in de Duin- en Bollenstreek. Spies is aangesteld om de toekomstvisie van Welzijnskwartier ten uitvoer te brengen.

Gwen Spies is sinds 2016 werkzaam bij Welzijnskwartier, o.a. als teamleider Medelanders & Wijkwerk en gebiedsmanager Katwijk. Daarvoor was zij drie jaar directeur Onthaal & Crisis bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) in Brussel. Bij diezelfde organisatie was Spies ook actief als coördinator op de afdeling Onthaal. Onbezoldigd is zij in Oegstgeest lid van de Adviesraad Sociaal Domein. Gwen studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de UVA en volgende diverse sociale management leergangen bij de universiteit Leuven, de Antwerp Management School en Sociaal Werk Nederland.
Inclusieve wijken

“Ik heb enorme zin om als directeur-bestuurder aan de slag te gaan. Welzijnskwartier is een prachtige organisatie waar mensen in kwetsbare posities centraal staan. We willen dat iedereen erbij hoort, meedoet en anderen ontmoet. Samen met opdrachtgevers, medewerkers, partners en vrijwilligers blijven we bouwen aan inclusieve wijken”, zegt Gwen Spies over haar nieuwe rol. 

Van een klein clubje vrijwilligers en sociaal cultureel werkers actief in een wijk van Katwijk, naar een middelgrote brede welzijnsorganisatie actief in de gehele duin – en bollenstreek die in 2014 is ontstaan na een fusie tussen Factor Welzijn, stichting Welzijn ouderen Katwijk (SWOK) en Steunpunt Medelanders.

Na 42 jaar neemt Gwen Spies het stokje over van Piet van Arkel. Van Arkel heeft zijn sporen verdiend in het welzijnswerk in Katwijk. “Eind jaren zeventig ben ik gestart met een groep enthousiaste vrijwilligers in clubhuis ’t Trefpunt, waar nu de Coligny staat (naast het Andreas College). We waren actief in de wijken Koestal en Overduin. De jaren daarna groeide de organisatie jaarlijks in aantallen en professionaliteit. Bekende voorlopers van Welzijnskwartier zijn KUBUS 85 en Factor Welzijn. Anno 2020 zijn zo’n negentig sociaal werkers en 400 vrijwilligers verbonden aan Welzijnskwartier, is het werkgebied uitgebreid naar de hele Duin- en Bollenstreek en bestrijkt het dienstenpakket het hele sociale domein. Van jongerenwerk tot mantelzorgzorgondersteuning. En van gezonde leefstijl tot cultuur.” Piet van Arkel blijft nog een half jaar aan boord, om nog enkele zaken en projecten af te ronden en gaat vanaf medio 2021 van zijn pensioen genieten. 

Van bestuur naar Raad van Toezicht
Voorzitter van het bestuur van Welzijnskwartier, Wim Imthorn, is blij met de opvolging van Piet van Arkel. “Gwen is de juiste persoon om Welzijnskwartier toekomstbestendig te maken, grote projecten op te pakken en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Met de komst van Gwen krijgt de stichting ook een nieuw juridisch model dat meer aansluit bij de huidige ontwikkelingen, met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder.”
 

Man en vrouw in blauwe trui voor gebouw
Gwen Spies en Piet van Arkel voor huize Calao

Wat kan Welzijnskwartier voor verenigingen betekenen?

Soms organiseren we zelf ontmoetingen, maar ten minste zo belangrijk zijn de initiatieven in buurten door inwoners, verenigingen en organisaties. Wij ondersteunen daar graag bij. Laat het ons dus gerust weten als jij ideeën hebt, waarmee mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Ik heb een leuk idee voor mijn buurt

Bijeenkomst natuurcentrum Katwijk