Impact maken als thuismentor in 2024 - JES Rijnalnd

Wil jij impact maken in het nieuwe jaar? Meld je dan aan als thuismentor! Voor het programma
School’s cool verbindt JES Rijnland mentoren aan tieners, die extra aandacht kunnen gebruiken
tijdens hun schooltijd. Caros Barzengy: ‘Als mentor kan ik echt iets voor Houssam betekenen.’


Een School’s cool-mentor coacht kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het ontwikkelen
van vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle schoolcarrière. Zoals Caros Barzengy, mentor van
Houssam (14): ‘Een vriendin van me is School’s cool-mentor en vond het mentorschap ook bij mij passen.
Toen zij mij het hoe en wat had uitgelegd, was ik snel verkocht. Ik wil graag een positieve impact maken op
mensen die het nodig hebben. Mijn mentee vindt het heel leuk om met mij af te spreken.’

Goede dingen
De mentor stelt samen met de mentee de leerdoelen vast, biedt een luisterend oor en ondersteunt waar
nodig. Caros heeft een druk leven met studie, werk, sport, familie en vrienden en spreekt 1x per week met
Houssam af. Ze zien elkaar op een moment dat beiden goed uitkomt. Caros: ‘Bij Houssam gaat het vooral
om zijn motivatie en het plannen van schooltaken. Ik had daar vroeger ook moeite mee. Ik probeer hem te
laten zien dat zolang je je leven goed leeft met de juiste intenties, goede dingen altijd komen.’

Voor elkaar
School’s cool verrijkt niet alleen het leven van tieners, ook de vrijwillige mentoren ervaren hun mentorschap
als waardevol. Caros: ‘Het is een mooie ervaring. Je ziet ze opgroeien tot goede mensen en betekent echt
iets voor hen. Je krijgt een beter beeld van perspectieven en leefstijlen van andere mensen. Je laat de
kinderen veel leren en leert zelf wat het betekent om er voor elkaar te zijn in de maatschappij.’

Meer informatie
JES Rijnland voert School’s cool uit in: Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Sociaal
professionals van JES zorgen voor een goede match tussen vrijwilliger en jongere. Nieuwe mentoren volgen
eerst een introductietraining voordat ze aan de slag gaan. Interesse? Bel/app Tess Tensen
(programmacoördinator School’s cool), 06-284 910 08, mail naar info@jesrijnland.nl of check
www.jesrijnland.nl.

Foto: Eelkje Colmjon