Sterk het nieuwe jaar in met Transmuralis!

Een ware mijlpaal! 13 februari jl. hebben wij, samen met nog 13 zorg- en welzijnsorganisaties een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Transmuralis, het samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsaanbieders en zorg en Zekerheid  in Zuid-Holland noord.

“Gezamenlijk zetten we ons in voor het leveren van passende zorg in de regio, waarbij de toegankelijkheid en kwaliteit wordt gewaarborgd. We zetten in op het gezond en weerbaar maken van onze burgers en op hen kosteneffectief om te leren gaan met de zorg: zelf als het kan, thuis als dit kan én met slimme inzet van digitale middelen. Er is daarbij oog voor de mensen die zorg het hardst nodig hebben en de rol en het welzijn van medewerkers.” – Transmuralis.

We geloven in de kracht van samenwerking en door onze netwerkaanpak kunnen we waardevolle verbindingen tussen zorg en welzijn creëren. Hierdoor kunnen we als welzijnsorganisatie passende zorg bieden, waarbij we de kwaliteit én toegankelijkheid kunnen waarborgen.

Door bijvoorbeeld bijeenkomsten en scholing te organiseren, kunnen we ervoor zorgen dat onze sociale werkers op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en best practices.

Onze samenwerking met Transumalis en deelnemende organisaties helpt ons om onze expertise te versterken, zodat we als een kenniscentrum kunnen fungeren. Door van elkaar te leren en elkaar te versterken. Zo halen we kennis en ervaring in huis, precies wat we nodig hebben als lerende organisatie. Dan kunnen we onze doelgroep beter leren kennen en begrijpen wat zij nodig hebben.

We zien uit naar de samenwerking met Transumalis en de aangesloten partijen; BuZz Leiden, Incluzio, Kwadraad, Participe, Radius, Sociaal wijkteam Leiden, SOL, Tom in de Buurt, Voorschoten Voor Elkaar, Welzijn Noordwijk, Welzijnskompas en Welzijn Teylingen.