Vandaag is het Social Work Day!

Vandaag is het Internationale dag van het Sociaal Werk! Een mooi moment om een beroepsgroep onder de aandacht te brengen die van onschatbare waarde is: de sociaal werkers. Sociaal Werkers spelen een cruciale rol in het bevorderen van welzijn en het ondersteunen van individuen en gemeenschappen die dat nodig hebben.

Zij bieden met hun expertise en toewijding essentiële ondersteuning. Of het nu gaat om gezinnen, vluchtelingen, mensen in nood, jongeren, mantelzorgers; onze sociaal werkers zijn er voor hen. Ze bieden hen een luisterend oor, praktische hulp en begeleiding. Zodat ze hun leven weer op de rails krijgen.

Maar vergeet ook niet al het preventieve werk wat zij doen. Ze werken aan het in kaart brengen van risicofactoren en het aanpakken van problemen voordat ze escaleren. Bijvoorbeeld door middel van voorlichting, training of interventies. Ze fungeren als verbindende krachten, brengen mensen bij elkaar, brengen mensen in beweging en bouwen samen met inwoners en partners ondersteuningsnetwerken op, zodat er een veerkrachtige samenleving ontstaat en er minder zorg nodig is.

Het wordt tijd onze harde werkers te erkennen en te ondersteunen. Het wordt tijd dat sociaal werk voldoend middelen krijgen om hun werk uit te oefenen. Laten we blijven streven naar een samenleving waarin iedereen de ondersteuning krijgt die ze nodig hebben.

Het investeren in Sociaal Werk is een investering in de toekomst.