Welzijn op Recept

Minder zorggebruik, meer welbevinden

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van een ‘traditionele pilletje’ of behandeling, verwijst de huisarts, POH of para-medicus patiënten door naar een welzijnscoach, sociaal werker of beweegmakelaar. Het gaat hierbij om klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid. Hier spelen vaak onderliggende problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc. Bij Welzijn op Recept zoeken we heel concreet naar welzijnsoplossingen en -activiteiten. Indien nodig betrekken we lokale partners. Naar gelang de vraag bieden we bij Welzijn op Recept interventies aan op het gebied van:

  • Meer gezelligheid & Ontmoeting | Afleiding
  • Meer beweging | Bewegen op Recept
  • Samen er-op-uit | Kunst op Recept

Ga naar publiekspagina

Vanaf januari 2021 ook in Katwijk
Welzijn op Recept is een landelijk concept waar huisartsen en praktijkondersteuners in ruim 90 gemeenten aan meedoen. In Katwijk werken de volgende 4 partijen samen:

  • Welzijnskwartier
  • Zorggroep Katwijk
  • Gemeente Katwijk
  • Zorg en Zekerheid

Verwijzen in 4 stappen (voor de professional)
Huisartsen en praktijkondersteuners verwijzen patiënten naar de welzijnscoach in Katwijk via het bekende Zorgdomein. 

1.    Ga naar Zorgdomein
2.    Kies voor 'Welzijn/Hulpmiddelen'
3.    Kies 'Welzijnsdiensten & cursussen'
4.    Kies 'Welzijn op Recept' (Welzijnskwartier)

Verwijzen

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.


Aanmelden via formulier | (para-)medici
Ook (para-)medici en andere professionals verwijzen hun cliënten steeds vaker op Welzijn op Recept. Als je geen gebruik maakt van Zorgdomein, kun je een cliënt via ons formulier aanmelden. 

Aanmeldformulier

 

Huug van Duijn, directeur Zorggroep Katwijk

“De huisarts en praktijkondersteuner zijn er niet voor alles. Zeker op het gebied van welzijn zijn er hulpverleners die meer verstand van zaken hebben, zoals een sociaal werker, welzijnscoach en beweegmakelaar. Zij weten beter hoe mensen uit een sociaal isolement komen en welke passende activiteiten en groepen er zijn. Maar de huisarts en POH moeten dan wel weten naar wie de patiënt dan verwezen moet worden. Dit kan vanaf januari 2021 ook in Katwijk met Welzijn op Recept.”

Stel je vraag aan een van deze professionele welzijnscoaches

Anne van Someren - Welzijn op Recept
Angelique van Rijn - Welzijn op Recept
Raymond Lempers - Bewegen op Recept
Asli Filiz- Kunst op Recept

 

Foto van Anne van Someren

Anne van Someren

Sociaal Werker

Wezijnscoach / Noodopvang Oekraïne

Foto van Angelique van Rijn

Angelique van Rijn

Sociaal Werker

Welzijnscoach

Foto van Raymond Lempers

Raymond Lempers

Sociaal Werker - Sport / Beweegmakelaar

Foto van Asli Filiz

Asli Filiz

Sociaal Werker - Ontmoeten

Privacy 
Welzijnskwartier hecht er grote waarde aan dat verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de bestaande wet- en regelgeving. Persoonlijke gegeven worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend voor doorverwijzing van 'Bewegen op Recept' bij Welzijnskwartier worden gebruikt.

Bekijk hier de privacyverklaring.